Jaarlijks ruim 500 klachten over geluidshinder en trillingen door treinverkeer


Alle klachten van buurtbewoners worden nauwgezet bijgehouden door Infrabel in een CRM-systeem. Aan iedere klacht wordt een classificatie toegekend. Klachten betreffende geluidshinder en trillingen veroorzaakt door het treinverkeer vallen onder de classificatie 'noise and vibration'. 

 

totaal aantal klachten

klachten ‘noise and vibration

2014

7.000

450 (6,4%)

2015

6.000

460 (7,6%)

2016

6.500

540 (8,3%)

1e helft 2017

4.000

320 (8,0%)

"Klachten betreffende geluidshinder en trillingen veroorzaakt door het treinverkeer zijn jaarlijks verantwoordelijk voor 6 à 8% van het totaal aantal klachten dat Infrabel ontvangt", leidt Sabien af uit het antwoord.

Minister Bellot geeft in zijn antwoord nog mee dat het CRM-systeem het voorlopig niet mogelijk maakt om statistieken te geven over de precieze oorzaken van de klacht, noch over de eventuele maatregelen die als gevolg van de klacht werden genomen. Op middellange termijn wordt een nieuwe release van het CRM-systeem verwacht, die dit wel zal mogelijk maken.