Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 26 februari 2018


Terwijl zowel de cultuurraad, de eigenaar van de gronden en de verkavelaar voorstander zijn voor de naam 'Touwslagerstraat', wijkt het schepencollege hiervan af en stelt de bijna onuitspreekbare naam "Obergrenzebachtstraat" voor, verwijzend naar de stad waarmee een verbroedering bestaat. Open Vld stemde tegen deze principiële vaststelling. Nu wordt een openbaar onderzoek georganiseerd, en zal de stedelijke culturele raad ook nog geraadpleegd worden, waarna de gemeenteraad de 'definitieve' naam zal kunnen goedkeuren. 
Bert Costenoble voegde vanuit de fractie van Open Vld een punt toe aan de agenda waarin hij vraagt aan de financiële dienst van de stad Poperinge om een consolidatie te maken van de lokale publieke financiën (stad + OCMW + AGB), en dit te communiceren aan alle raadsleden. Schepen Ben Desmyter stelde in zijn antwoord dat hij niet zal ingaan op deze vraag. 
Minder dan twee weken voor het carnavalsweekend vraagt het Vlaams Belang via een toegevoegd punt om het reglement op een aantal punten te wijzigen. Aanleiding is een intern conflict waarin eerder al bemiddeld werd door de bevoegde schepen. Open Vld betreurt dat dit net nu boven komt, en vraagt bij monde van Bert welke inspanningen de schepen heeft gedaan om de gemoederen te bedaren. Sabien sluit af met een pluim voor alle vrijwilligers die zich maandenlang inzetten om van het carnavalsweekend een echt feest te maken. 
Zoals verwacht zijn er ook een aantal vragen rond de eventuele komst van twee nieuwe windmolens op het industrieterrein. Sabien vraagt het schepencollege meer uitleg over de procedure, en polst naar de inhoud van de adviezen. Zij stelt ook dat Open Vld betreurt dat de Gecoro niet om advies werd gevraagd in een dossier dat zoveel inwoners van Poperinge beroert.