€678 miljoen boetes niet betaald op totaal van 1,2 miljard


Het is al jaren de achilleshiel van een correcte strafuitvoering: rechters spreken penale boetes uit, maar die worden lang niet allemaal geïnd. Om de gegevensuitwisseling tussen Justitie en Financiën te verbeteren werden al enkele initiatieven genomen, maar spectaculaire resultaten blijven uit. Dat zegt Open Vld-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu, die de jongste cijfers opvroeg bij minister Van Overtveldt (N-VA). "33% van alle boetes die in 2016 werden opgelegd, is vandaag betaald, 41% van die uit 2015, 50% van die uit 2014, 59% van die uit 2013 en 65% van die uit 2012. In totaal blijft 678 miljoen euro onbetaald, op 1,2 miljard euro aan uitgesproken boetes. Vooral in Wallonië is de inningsgraad lager", aldus Lahaye-Battheu.

De voorbije jaren opende de fiscus tal van nieuwe kanalen om wanbetalers te pakken. Het jagen op wanbetalers gebeurt nu onder meer via telefoontjes en nummerplaatherkenning. Boetes worden geïnd via de belastingen en door loonbeslag via de werkgever, bank of deurwaarder. Die alternatieve methodes kenden in 2016 een opbrengst van 70 miljoen. "De eerste resultaten zijn relatief succesvol, maar ook hier blijken enorme regionale verschillen." Antwerpen scoort bijvoorbeeld niet geweldig in vergelijking met Gent of Brussel. "Als we het onrechtvaardigheidsgevoel willen indijken, moeten we beter doen", zegt Lahaye-Battheu.

Minister Van Overtveldt wijst naar de correctionele rechtbanken, die nog te weinig digitaal werken. "De inning van verkeersboetes loopt wél goed."

Gent: 1,6 miljoen euro Neufchâteau: 242 euro

De fiscus kan wanbetalers van penale boetes sinds 2016 op de knieën krijgen door beslag te leggen op hun loon of huurinkomsten. Maar niet alle ontvangstkantoren maken daar ten volle gebruik van. In Gent halen deurwaarders 1,6 miljoen op, in Neufchâteau amper 242 euro

Voor alle duidelijkheid: dit artikel gaat niet over verkeersboetes, maar over penale boetes. Dat zijn de geldsommen die alle rechters eisen van veroordeelden. 1,2 miljard euro boetes spraken rechters tussen 2012 en 2016 uit, maar een stabiele inkomstenpost voor de begroting is dat niet. Vandaag is 573 miljoen ofwel 46% van die som geïnd. Voor de boetes die in 2016 werd uitgesproken, gaat het om 33%. Niet onlogisch, aangezien er ook in beroep kan worden gegaan. Maar ook van de boetes uit 2012 is op dit moment nog altijd maar 65% betaald. "Toen ik in augustus 2016 dezelfde vraag stelde aan minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) bedroeg het inningspercentage van 2012 58%. Erg veel vooruitgang is er dus niet geboekt", zegt Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld), die de kwestie al jaren aankaart. "Natuurlijk kunnen nooit alle boetes volledig worden geïnd. Een klein deel wordt sowieso van in den beginne als oninvorderbaar verklaard. Maar we moeten toch durven toegeven dat spectaculaire resultaten uitblijven, ondanks alle inspanningen die de voorbije jaren genomen werden om de gegevensuitwisseling tussen Justitie en Financiën te verbeteren. Opvallend blijven de grote verschillen tussen de ontvangstkantoren. Kortrijk (56%), Oudenaarde (50%) en Vilvoorde (50%) zijn de beste inners, Aarlen (25%), Brussel (21%) en Nijvel (16%) de slechtste. Een verband met het aantal veroordelingen die deze kantoren krijgen te verwerken, is moeilijk aan te tonen. Tegenover de 9.579 veroordelingen in Kortrijk in 2016, staan 62.840 veroordelingen in Brussel. In Aarlen gaat het om 'maar' 2.660."

Telefoontje volstaat

Het probleem wordt nochtans ernstig genomen door de opeenvolgende regeringen. De voorbije jaren kreeg de fiscus meer armslag om via alternatieve wegen achter wanbetalers aan te gaan. Sinds 2012 kan er worden gerecupereerd via de belastingteruggave. Sinds 2013 speurt de douane via ANPR-scanners naar overtreders die niet betalen. Sinds december 2015 belt een speciaal team binnen de FOD Financiën wanbetalers op om hen tot betaling aan te zetten. En sinds 1 februari 2016 kan er via werkgevers, banken en deurwaarders beslag worden gelegd op loon en huurinkomsten. Al deze alternatieve methodes leverden in 2016 een opbrengst van 70 miljoen euro op, wat Lahaye-Battheu relatief succesvol noemt. Een frappant voorbeeld: 6.285 telefoontjes van de fiscus brachten in 2016 1,4 miljoen in het laatje.

Te veel papier

Maar niet overal loopt het even vlot. "Ook bij de beslagen van loon en huurinkomsten via de werkgever of een deurwaarder merken we enorme regionale verschillen", aldus

het liberale Kamerlid (zie gele lijstjes). Uiteraard is niet elk gebied even groot, maar het wijst toch op een ongelijke aanpak. Lahaye Battheu: "Er is nood aan

meer uniformiteit. Voor het vertrouwen in justitie is het essentieel dat wie correct zijn boete betaalt, zich niet onrechtvaardig behandeld voelt."

Minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) wijt de verschillen tussen regio's aan de "socio-economische context" en laat weten dat hij dit zal aankaarten bij zijn administratie. In het algemeen wijst hij op de informatie-uitwisseling tussen Justitie en Financiën. "Waar dit voor de uitspraken van de politierechters zeer vlot verloopt, is dit niet het geval voor de correctionele rechtbanken. Daar gebeurt nog veel te veel op papier, wat de verwerking bemoeilijkt. Om dit op te lossen, heeft Financiën een toepassing ontwikkeld, waarop Justitie zich kan aansluiten. We hopen dat dit spoedig gebeurt." De minister wijst er op dat het inningspercentage voor verkeersboetes buiten de rechtbank vandaag op 97% staat.

Bron: Het Laatste Nieuws, zaterdag 03 maart 2018, Dieter Dujardin

 

700 miljoen euro aan geldboetes blijft onbetaald

Van de 1,2 miljard euro geldboetes die rechters de laatste vijf jaar oplegden, blijft bijna 700 miljoen onbetaald. Nieuwe inningsmethodes via loon, bank of deurwaarder boeken bemoedigende resultaten, maar Wallonië hinkt achterop.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet over verkeersboetes, maar over penale boetes. Dat zijn de geldsommen die rechters eisen van veroordeelden, in plaats van of in combinatie met een celstraf. 1,2 miljard euro boetes spraken rechters tussen 2012 en 2016 uit, maar een stabiele inkomstenpost voor de begroting is dat niet.

Hoewel de fiscus sinds twee jaar wanbetalers van boetes op de knieën kan krijgen door via werkgevers, banken of deurwaarders beslag te leggen op hun loon of huurinkomsten, is tot vandaag slechts

573 miljoen ofwel 46 procent geïnd. Voor de boetes die in 2016 werd uitgesproken, gaat het om 33 procent. Niet onlogisch, gezien er ook beroepen en betwistingen zijn. Maar ook van de boetes uit 2012 is op dit moment nog altijd maar 65 procent binnen.

"Toen ik in augustus 2016 de vraag stelde aan minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) bedroeg het inningspercentage van 2012 58 procent. Erg veel vooruitgang is er in anderhalf jaar dus niet geboekt", zegt Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld), die de kwestie al jaren aankaart. "Natuurlijk kunnen nooit alle boetes volledig worden geïnd. Een klein deel wordt sowieso van in het begin als niet invorderbaar verklaard. Maar we moeten durven toegeven dat ondanks alle inspanningen van de voorbije jaren om de gegevensuitwisseling tussen Justitie en Financiën te verbeteren, spectaculaire resultaten uitblijven."

Regionale verschillen

De grote verschillen tussen de regionale ontvangstkantoren zijn opvallend. Lahaye-Battheu: "Een verband met het aantal veroordelingen die deze kantoren krijgen te verwerken, is moeilijk aan te tonen. Tegenover de 9.579 veroordelingen

in Kortrijk in 2016 staan de 62.840 veroordelingen in Brussel. Maar in Aarlen gaat het maar om 2.660 uitspraken."

Het probleem wordt wel ernstig genomen door de opeenvolgende regeringen. De voorbije jaren kreeg de fiscus meer armslag om via alternatieve wegen achter wanbetalers aan te gaan. Sinds 2012 kan er worden gerecupereerd via de belastingteruggave. Sinds 2013 sporen de mobiele brigades van de douane via hun ANPR-scanners verkeersovertreders op die niet betalen.

Wanbetalers opbellen

Sinds december 2015 belt een speciaal team binnen de FOD Financiën wanbetalers op om hen tot betaling aan te zetten. En sinds 1 februari 2016 kan er via werkgevers, banken en deurwaarders beslag worden gelegd op loon en huurinkomsten. Al deze alternatieve methodes leverden in 2016 een opbrengst van 70 miljoen euro op, wat Lahaye-Battheu relatief succesvol noemt. Een frappant voorbeeld: 6.285 simpele telefoontjes brachten in 2016 1,4 miljoen in het laatje. Maar niet overal loopt het even vlot.

"Ook bij de beslagen van loon en huurinkomsten merken we enorme regionale verschillen", zegt Lahaye Battheu. Enkele voorbeelden: bij de werkgevers haalde het kantoor Brussel 1,8 miljoen euro op, Brugge 882.000 euro, Luik 578.000 euro, Tongeren 576.000 euro en Charleroi 544.000 euro. Een Vlaams kantoor dat slecht scoort is Antwerpen met 350.000 euro. In Wallonië bengelen Neufchateau en Arlon achteraan met 35.000 en 25.000 euro.

Door de inningen via de deurwaarder loopt een gewestgrens. In Gent haalden deurwaarders 1,6 miljoen op, in Brugge 1,3 miljoen, in Brussel 627.000, in Hasselt 595.000, in Antwerpen 572.000. In Wallonië gaat het over 140.000 euro (Luik), 17.000 euro (Namen), 1.400 euro (Dinant) en 242 euro (Neufchateau). Kleinere gebieden, maar het wijst op een ongelijke aanpak. Lahaye Battheu: "Er is nood aan meer uniformiteit bij de ontvangstkantoren. Voor het vertrouwen in justitie is het essentieel dat wie correct zijn boete betaalt, zich niet onrechtvaardig behandeld voelt."

Bronl: De Morgen, zaterdag 03 maart 2018, Dieter Dujardin