Voorstel tot debat over de discriminatie van holebi's weerhouden


Bekijk hier mijn tussenkomst:  

https://www.facebook.com/sabienbattheu/videos/10216412990139304 

 

Lees hier mijn (vertaalde) tussenkomst:


Beste collega's,

De InterParlementaire Uniebestaat bijna 130 jaar en toch moet het eerste debat over lesbiennes, homo's,bisexuelen, transgenders en intergenders nog gevoerd worden!

Nochtans is het niet radicaal, enook niet ingewikkeld om aan hen gelijke rechten toe te kennen. Dit berust optwee fundamentele principes, die aan de grondslag liggen van de internationale wetgevingrond mensenrechten: gelijkheid en non-discriminatie.

Laten we dus bekijken enrespecteren:

A.      Deeerste woorden van de universele verklaring van de mensenrechten uit 1948luiden: ‘Alle levende wezens worden vrij en gelijk geboren in waardigheid enrechten".

B.      Onzeeigen teksten, zoals de verklaring van Québec van 2012 over burgerschap,identiteit en diversiteit, die onder andere stelt: "Iedereen moet gelijkerechten hebben, zoals staat in de Universele Verklaring van de Rechten van deMens. Beperkingen op deze rechten moeten in overeenstemming zijn met hetinternationale recht, noodzakelijk en evenredig. Ze mogen niet leiden totdiscriminatie op grond van cultuur, ras, huidskleur, taal, etniciteit, religie,geslacht, seksuele geaardheid of politieke overtuiging."

C.      Hetrapport van de Verenigde Naties uit 2017 van de onafhankelijke expert van deMensenrechtenraad, die oproept tot bescherming van de bevolking tegen geweld endiscriminatie op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit.

Het onderschrijven van dezeteksten is één ding, maar ze afdwingen is iets anders.

Wat is de realiteit overal terwereld? We zien meerdere dimensies van geweld en discriminatie: ze beginnenthuis, ze verspreiden zich via het onderwijssysteem, ze dringen de gemeenschapbinnen en verspreiden zich binnen de Staat en daarbuiten. De gevolgen zijn eenheel leven zichtbaar, en zelfs van generatie op generatie.

In ongeveer 70 landen (meer daneen derde van de landen van de wereld!) zijn homoseksuele relaties nogstrafbaar. Een 40-tal landen criminaliseren nog altijd seksuele relaties tussenvrouwen.

In het tijdperk van decyberwereld en van sociale netwerken wordt het aanzetten tot haat herhaald.Vergeet ook niet het specifieke gevaar waarmee onze LGBTI-vluchtelingen wordengeconfronteerd.

Als parlementairenvertegenwoordigen wij ons volk in seksuele diversiteit/genderdiversiteit. Wemogen hier niet zwijgen over noodzakelijke tussenkomsten zoals daar zijn:

-         Doeltreffende maatregelen ter bestrijding vandiscriminatie

-         Homoseksualiteit moet geschrapt worden uit hetstrafrecht

-         Bescherming tegen geweld, ....

Collega's, wij zijn ons ervanbewust dat het voorgestelde debat niet vanzelfsprekend is, en dit omwille vanonze historische, culturele en religieuze diversiteit, maar we moeten tenminstede moed hebben om het te houden!

 

Stemden voor (31):

Armenië, Australië, België,Bolivië, Botswana, Canada, Chili, Cyprus, Estland, Finland, Frankrijk, Gabon,Duitsland, Japan, Litouwen, Malawi, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen,Portugal, San Marino, Zuid-Afrika, Spanje, Suriname, Zweden, Guinee, Thailand,Oekraïne, Verenigd Koninkrijk, Venezuela, Angola

Stemden tegen (24):

Algerije, Bahrein, Burundi,Kameroen, Tsjaad, China, Congo, Ivoorkust, Equatoriaal Guinea, Iran, Irak,Jordanië, Kazachstan, Marokko, Oman, Qatar, Rusland, Saoedi-Arabië, Soedan,Syrië, Tadzjikistan, Oeganda, Verenigde Arabische Emiraten, Zimbabwe

Het debat wordt waarschijnlijk gehouden in hetnajaar in Genève.

 

 Voorstel tot debat over de discriminatie van holebi's weerhouden  Voorstel tot debat over de discriminatie van holebi's weerhouden