Kamer zet licht op groen voor administratieve geldboetes bij het spoor


Wie zich vandaag misdraagt op de trein, het perron of stationsparkings kan alleen vervolgd worden door de correctionele rechtbank, die een gevangenisstraf van acht dagentot vijf jaar kan opleggen en een geldboete van minstens 208 euro.

Maar dat leidt systematisch tot een zware, dure en lange procedure. In sommige gevallen blijft de vervolging zelfs zonder resultaat. Deze situatie zorgt voor een gevoel van straffeloosheid bij de daders en een van onbegrip bij het personeel en de klanten van de spoorwegen.

Zowel de spoorwegpolitie, treinbegeleiders, stationschefs als het veiligheidspersoneel van NMBS en Infrabel zal met het nieuwe systeem gemachtigd worden om administratieve boetes uit te schrijven. Er komen vier basiscategorieën naargelang de overtreding:

  • Een boete van 50 euro voor roken op plaatsen waar een rookverbod geldt of een verboden deel van het perron betreden.
  • Een boete van 100 euro voor zaken zoals bedelen, graffiti spuiten op treinen of een trein opstappen bij het sluiten van de deuren of wanneer het personeel dat verboden heeft.
  • 250 euro boete betaalt u voor zwartrijden en het niet betalen van een supplement.
  • Een boete van 300 euro krijgt u voor spoorlopen, het vervalsen van een vervoersbewijs of bijvoorbeeld erg gewelddadig gedrag op de trein.

Voor minderjarigen (vanaf 14 jaar) is er een maximumbedrag van 175 euro voorzien. Meerderjarigen die recidiveren, zullen hun boete zien oplopen. Wie tien overtredingen pleegt binnen een jaar, riskeert alsnog een gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en een geldboete van 1.000 euro.

In de meeste gevallen kan er meteen een administratieve geldboete worden opgelegd. Voor sommige zwaardere overtredingen (die de veiligheid in het gedrang brengen) zal het proces-verbaal alsnog aan het parket moeten worden overgemaakt. De procureur des Konings moet in dat geval binnen de twee maanden laten weten of er vervolgd wordt of niet. Als dat niet het geval is, of als de termijn van twee maanden overschreden is, mag de beambte die de overtreding heeft vastgesteld alsnog een administratieve geldboete opleggen.