Verkoop douanesite Callicannes gaat (nog) niet door


De douanesite Callicannes, tussen Poperinge en het Franse Steenvoorde, werd in gebruik genomen in 1988. Na vijf jaar, op 1 maart 1993, vielen de Europese grenzen weg, en werd het complex verlaten. De Franse gebouwen worden nog gebruikt door de Franse douane en politie, maar de gebouwen aan de Belgische kant staan intussen al 24 jaar leeg! De site biedt dan ook een erg troosteloze aanblik voor iedereen, die er vanuit Frankrijk ons land binnenrijdt.

Eindelijk

"De douanegebouwen zelf zijn eigendom van de federale overheid, terwijl de terreinen errond van het Vlaams Gewest zijn. Al sinds 2013 is er een verkoopmandaat voor de (federale) douanegebouwen, maar de verkoop is slechts zinvol wanneer die tegelijk gebeurt samen met de verkoop van de terreinen. Begin 2017 was het dan zover. Ook de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties kreeg een verkoopmandaat voor de omliggende percelen. Eindelijk groen licht voor de verkoop," zegt Sabien, die al jaren pusht in dit dossier.

Oriënterend bodemonderzoek

"Maar toen bleef het maandenlang stil, dus stapte ik naar de minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA) en vroeg hem naar een stand van zaken," gaat Lahaye-Battheu. "Blijkt nu dat bij een plaatsbezoek werd vastgesteld dat het terrein mogelijk een risicogrond is, en dat er een oriënterend bodemonderzoek moet worden uitgevoerd, voorafgaandelijk aan de verkoop. Weer een kink in de kabel. Nu zal de timing van de verkoop afhangen van de resultaten van dat bodemonderzoek, en van eventuele verdere stappen inzake bodemsanering."

De minister gaf nog mee dat er twee ondernemingen zijn die nog peilen naar de stand van zaken in het dossier, en aldus als ‘geïnteresseerde' kandidaat-kopers kunnen worden beschouwd worden. Het werkelijke aantal zal uiteraard pas blijken bij de werkelijke opstart van de verkoop.