Opbrengst btw advocaten blijft stijgen tot ruim 135 miljoen euro in 2017


"Onder Europese druk werd de wetgeving aangepast, naar analogie van de invoering van de btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders in 2012, omdat België het enige land was waar nog een vrijstelling van btw voor advocaten bestond. Deze regeling betekent ook dat advocaten voortaan ook btw kunnen aftrekken", legt Sabien uit.

Van Overtveldt gaf in een eerder antwoord al aan dat de opbrengst in 2014 70,3 miljoen euro was. "De tegenvallende inkomsten waren toen te wijten aan de historische btw-aftrek die de advocaten nog konden uitoefenen. Want hoewel ze vanaf 1 januari 2014 btw-plichtig waren, mochten de advocaten onder bepaalde voorwaarden btw recupereren die ze al hadden betaald voor die startdatum. Zonder dat zou er afgeklokt geweest zijn op 96,7 miljoen euro. In 2015 was de opbrengst 122,5 miljoen euro", zegt Sabien.  

2014

96,7 miljoen euro (zonder recuperatie)

2015

122,5 miljoen euro

2016

129,5 miljoen euro

2017

135,2 miljoen euro (voorlopig cijfer)

Uit het antwoord op een opvolgingsvraag van Sabien blijkt nu dat de opbrengst in 2016 verder steeg naar 129,5 miljoen euro. En het blijft in stijgende lijn gaan: 135,2 miljoen euro in 2017, terwijl het voor dat jaar nog voorlopige gegevens betreft.