"Een warme oproep aan alle vrouwen om zich te engageren, om zich kandidaat te stellen bij verkiezingen"


Belgische vrouwen kregen pas op 27 maart 1948 volledig stemrecht. Dat is vrij laat in vergelijking met andere (Europese) landen. In1920 kwam de eerste doorbraak: vrouwen mochten stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Een jaar later mochten ze ook kandideren voor de gemeenteraad, de provincieraad en het parlement, en mochten ze een ambt als schepen of burgemeester opnemen. Maar veel vrouwen volgden het stemgedrag van hun man, wat niet meteen voor grote verschuivingen leidde. In 1948 uiteindelijk mochten de Belgische vrouwen ook stemmen bij de parlementsverkiezingen en de provincieraadsverkiezingen. De eerste keer was dat bij de parlementsverkiezingen van juni 1949. Maar vaak was het zo dat vrouwen die zich wilden engageren en besloten om te kandideren, stuk voor stuk op onverkiesbareplaatsen werden gezet.

In 1994 kwam er een eerste vorm van politieke quota in ons land. De wet zorgde ervoor dat kieslijsten nooit meer dan 2 op 3 kandidaten van hetzelfde geslacht mochten hebben. In 2002 werd dat percentage opgetrokken tot 50%. Sindsdien moeten mannen en vrouwen elkaar afwisselen op de lijsten voor wetgevende, Europese en regionale verkiezingen.

In België

Bij de federale verkiezingen van 2014 was 41% van de rechtstreeks verkozenen in de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers een vrouw. In het Vlaamse Parlement was dat 44%, in het Brusselse 42% en in het Europees parlement 29%. Ook op lokaal niveau is vandaag slechts één op drie schepenen, één op zes burgemeesters en één op vier gedeputeerden in België een vrouw. De federale regering bestaat voor één derde uit vrouwen.

In de wereld

Wereldwijd zijn 23,5% van de parlementaire zitjes bezet door vrouwen. Op dit ogenblik zijn er in de 193 lidstaten van de Verenigde Naties en Kosovo, Palestina, Taiwan en Vaticaanstad 11 vrouwelijke presidenten en 14vrouwelijke eerste ministers actief. Van de 21 presidenten binnen de Europese Unie zijn er slechts 4 een vrouw, bij de 28 eerste ministers zijn dat er 5.

Sabien: "Van volledige pariteit is dus nog altijd geen sprake. Ik doe dan ook een warme oproep naar alle vrouwen om zich te engageren,om zich kandidaat te stellen bij verkiezingen."

 

(bron: rosa - gender in de pers)