Aantal onderschepte transmigranten daalt door privé-bewaking


Minister Jambon staafde zijn stelling met volgende cijfers:

 

aantal onderschepte transmigranten

 

feb-mrt 2017

feb-mrt 2018

Wegpolitie Brabant

87

53

Wegpolitie Henegouwen

57

37

Wegpolitie Oost-Vlaanderen

103

68


De problematiek van de transitmigratie is niet uitsluitend een West-Vlaams probleem maar West-Vlaanderen heeft wel veruit de meeste onderschepte transmigranten. 40% van alle onderschepte transmigranten in 2018 werden in West-Vlaanderen aangetroffen.

In de Waalse provincies is deze problematiek nauwelijks aanwezig (10% van het totaal aantal onderschepping).

Provincie

jan/18

feb/18

mrt/18

Totaal

%

Antwerpen

102

62

91

255

10%

Brabant Wallon

10

11

10

31

1%

Brussel-Bruxelles

68

67

71

206

8%

Hainaut

4

33

54

91

4%

Vlaams Brabant

200

47

118

365

15%

Liège

13

27

19

59

2%

Limburg

2

5

1

8

0%

Luxembourg

0

0

3

3

0%

Namur

14

20

17

51

2%

Oost-Vlaanderen

175

114

131

420

17%

West-Vlaanderen

279

233

468

980

40%

Totaal transitmigratie

867

619

983

2469

100%


"Recentelijk relativeerde ‘Dokters van de Wereld' de cijfers. Het zou gaan om 30 tot 60 mensen die steeds weer worden opgepakt. De hierboven vermeldde cijfers zouden dus niet slaan op unieke personen", zegt Sabien. "De minister erkende dat in zijn antwoord. Maar het gaat wel om meer dan 30 tot 60 personen. Hij gaf mee dat voor de eerste drie maanden van dit jaar ruim 65% van de onderschepte mensen zonder papieren, een unieke persoon (ongeveer 800 personen op 1233 onderscheppingen). Maar of het nu gaat om de eerste onderschepping van een persoon of de zoveelste onderschepping van dezelfde persoon, de werklast voor de politie blijft hetzelfde, stelde de minister terecht. Telkens opnieuw moet het proces van de administratieve afhandeling doorlopen worden, moet er opvang voorzien worden in afwachting van de beslissing, ... Op die momenten wordt de capaciteit van de politiemensen gehypothekeerd."

centraal afhandelingscentrum

"Recentelijk herhaalde de West-Vlaamse procureur zijn pleidooi voor de oprichting van een centraal afhandelingscentrum in West-Vlaanderen", stellen Vermeulen en Sabien. "Bedoeling is de lange en tijdrovende administratieve afhandeling van opgepakte transmigranten efficiënter te laten verlopen. Politiemensen zouden er georganiseerd kunnen fouilleren, vingerafdrukken opnemen en dossiers opstellen. Men zou er op zoek kunnen gaan naar allerlei elementen die een gerechtelijk onderzoek kunnen voeden, zoals ondervragingen en telefonieonderzoek. Op die manier zou veel beter samengewerkt worden tussen de verschillende politiediensten en justitie, wat alleen voordelen biedt om criminele organisaties achter de mensensmokkel te ontmantelen. Er zouden ook meer agenten beschikbaar blijven voor échte politietaken."

In een eerste reactie stelde de minister "open te staan voor het idee", maar ook "dat het u niet de efficiëntste aanpak leek". Er zou vooral worden bekeken hoe de lokale politie beter zou kunnen worden ondersteund bij administratieve taken.

Deze week gaf minister Jambon nadere toelichting: "Het thema is reeds diverse keren aan bod gekomen bij de lokale besturen en de Gouverneur voornamelijk wat betreft de locatie van een centraal afhandelingscentrum en het format. Hiermee wordt bedoeld of er al dan niet een permanente bezetting moet voorzien worden, geïntegreerd of niet.

Door de vele gerichte acties en het daarbij aantreffen van tal van transitmigranten heeft Procureur des Konings De Meester het concept van een centraal afhandelingscentrum opnieuw op de agenda gezet.

De oprichting van een centraal afhandelingscentrum hangt af van bepaalde kritische succes factoren zoals:

-          de eventuele permanente capaciteit aan politiemensen;

-          wordt dit centrum federaal georganiseerd of geïntegreerd met de lokale politie;

-          het vinden van een geschikte locatie met het akkoord van de lokale bestuurlijke overheid. Immers bij de betekening van het bevel om het land te verlaten moet de transitmigrant vrij gesteld worden op de plaats van de betekening d.w.z. dat alle aangetroffen transitmigranten in West-Vlaanderen in deze ene gemeente of stad zullen "vrij" gesteld worden.

Indien er gezamenlijk kan gewerkt worden in een centraal afhandelingscentrum zou vooreerst de administratieve afhandeling van de aangetroffen migrant vlotter kunnen verlopen. Het gaat hier dan onder meer om de bewaking, het uitvoeren van de triptiek, het afnemen van het verhoor, de overbrenging van de migrant. De diensten die hierbij betrokken zijn, zijn de federale politie, de lokale politie, Dienst Vreemdelingenzaken, Dienst Voogdij, het Parket, de lokale besturen, tolken.

De kostprijs van een centraal afhandelingscentrum hangt af van diverse factoren. Enerzijds is er de personeelskost. Deze zou moeten berekend worden afhankelijk van de personeelsbezetting en de periode van bezetting (permanent of niet)... Anderzijds is er een logistieke kostprijs. We denken hierbij oa aan een geschikt en uitgerust gebouw, uitrusting en materialen voor het personeel, voertuigen, onderhoud, opvang ter plaatse, ... 

mobiele afhandelingsteams

Minister Jambon gaf tot slot nog mee dat er momenteel wordt gewerkt met mobiele afhandelingsteams. Tot op heden werden in totaal 33 mobiele afhandelingsteams geleverd. De mobiele afhandelingsteams hebben bijstand verleend in Antwerpen (1), Nijvel (2), Brussel (2), Doornik (3), Leuven (4), Dendermonde (3), Gent (10) en Brugge (8).

Sabien: "Het voorstel van de West-Vlaamse procureur voor een centraal afhandelingscentrum is begrijpelijk. Het is echter evenzeer begrijpelijk dat de middelen zo efficiënt en effectief mogelijk zullen worden gebruikt. Als het nu lukt met de mobiele afhandelingsteams, dan is dat goed. Zolang een en ander efficiënt en effectief gebeurt, is voor mij niet het middel belangrijk, wel het resultaat. "