Tijdelijk rijverbod wegens rijden onder invloed: spectaculaire verschillen tussen provincies


"De duur van hetrijverbod houdt verband met de mate van intoxicatie: 3 uren wanneer tussen de 0,5 en 0,8 promille; 6 uren bij meer dan 0,8 promille en 12 uren bij drugsintoxicatie of in staat van dronkenschap", zegt Sabien. "Als we alle categorieën in rekening brengen, blijkt dat alleen al de federale politie in2016 dagelijks gemiddeld een 155-tal chauffeurs een tijdelijk rijverbod oplegde voor rijden onder invloed. Dat zijn er iets minder dan in 2015, toen een 172-tal."  

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

alcoholintoxicatie

 

 

 

 

tussen 0,5 en 0,8 promille (3 uren)

10.690

11.568

12.945

14.113

12.199

12.260

11.631

21.080

12.734

ten minste 0,8 promille (6 uren)

34.810

35.510

36.488

32.461

29.149

30.694

31.085

31.696

32.756

drugsintoxicatie of in staat van dronkenschap

(12 uren)*

2.530

2.523

2.175

2.204

2.558

3.341

9.240

9.979

11.181

TOTAAL

48.030

49.601

51.608

48.778

43.906

46.295

51.956

62.755

56.671

GEM /DAG

132

136

141

134

120

127

142

172

155

 * cijfers t.e.m. 2013 alleen drugsintoxicatie, vanaf 2014 drugsintoxicatie of in staat van dronkenschap

Hieronder treft u de cijfers per categorie en per provincie voor 2015, 2016 en het eerste semester van 2017. "De grote verschillen tussen de provincies doen zich ook voor in deandere categorieën. De onrustwekkende tendens voor de zwaarste categorie(drugsintoxicatie of in staat van dronkenschap), bijna 10.000 gevallen in 2015, zette zich in 2016 verder met ruim 11.000 vaststellingen", stelt Sabien vast.

 

2015

            3 uren

            6 uren

            12 uren

Antwerpen

 

4083

5691

1679

Waals-Brabant

 

720

1124

211

Brussel HSG

 

1074

1650

334

Henegouwen

 

2769

4830

1876

Luik

 

1231

1983

754

Limburg

 

1309

1802

973

Luxemburg

 

890

1338

161

Namen

 

739

1239

270

Oost- Vlaanderen

 

3136

4470

1677

Vlaams- Brabant

 

2315

3203

983

West- Vlaanderen

 

2765

4275

1040

Onbekend

 

49

91

21

Totaal

 

21.080

31.696

9979

 

Bron : federale politie DRI

 

2016

                3 uren

                6 uren*

            12 uren**

Antwerpen

 

2869

6119 (2420)

1953 (1433)

Waals- Brabant

 

372

1021 (473)

219 (82)

Brussel HSG

 

1000

2406 (930)

402 (199)

Henegouwen

 

1336

5094 (2843)

2207 (873)

Luik

 

633

1872 (1092)

878 (458)

Limburg

 

852

1932 (911)

1028 (941)

Luxemburg

 

435

1256 (624)

167 (62)

Namen

 

400

1368 (678)

304 (100)

Oost- Vlaanderen

 

1820

4387 (1925)

1693 (1235)

Vlaams- Brabant

 

1692

3320 (1278)

1164 (784)

West- Vlaanderen

 

1319

4437 (2287)

1135 (652)

Onbekend

 

6

84 (55)

31 (13)

Totaal

 

12.734

32.756 (15516)

11.181 (6832)

 

Bron : federale politie DRI

 

2017 sem. 1

                3 uren

                6 uren*

            12 uren**

Antwerpen

 

1282

2765 (1099)

896 (659)

Waals- Brabant

 

165

469 (232)

106 (47)

Brussel HSG

 

573

1212 (486)

199 (95)

Henegouwen

 

561

2300 (1283)

971 (455)

Luik

 

326

1101 (571)

393 (167)

Limburg

 

423

913 (385)

624 (539)

Luxemburg

 

217

665 (361)

117 (67)

Namen

 

227

682 (341)

183 (86)

Oost- Vlaanderen

 

796

1978 (836)

794 (630)

Vlaams- Brabant

 

953

1758 (662)

631 (478)

West- Vlaanderen

 

681

2251 (1188)

556 (302)

Onbekend

 

0

1 (0)

0

Totaal

 

6204

16.095 (7714)

5470 (3525)

 

Bron : federale politie DRI

 

           

 

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het vastgestelde alcoholgehalte in de uitgeademde alveolaire lucht. De politionele gegevensbank laat niet toe om met absolute zekerheid de duur van het tijdelijk rijverbod te bepalen.

* De tabel met vermelding van het rijverbod voor de duur van 6 uren omvat eveneens de inbreuken waarbij de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs wordt toegepast, meer bepaald wanneer een alcoholgehalte van meer dan 0,65 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht (of het equivalent van 1,5 promille in het bloed) werd vastgesteld, alsook wanneer de ademtest of-analyse werd geweigerd. Deze gevallen werden afzonderlijk vermeld tussen haakjes en zijn in het totaal inbegrepen.

** Voor de rijverboden van 12 uren komen niet alleen de feiten van drugsintoxicatie (tussen de haakjes en in het totaal opgenomen) in aanmerking, zoals vermeld in uw vraag, maar ook het sturen in staat van dronkenschap, voor zover er geen ademtest, noch -analyse konden afgenomen worden en dit om een andere reden dan de weigering. Bovendien wordt bij deze vaststellingen bijna steeds een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs toegepast.

Wanneer de overtreder het voorwerp uitmaakt van ee nonmiddellijke intrekking van het rijbewijs, is het hem/haar, na het verstrijken van de duur van het rijverbod (6 of 12 uren) en mits het afleggen van een negatieve adem- of speekseltest, opnieuw toegestaan om te sturen maar dan enkel met een voertuig waarvoor geen rijbewijs vereist is.

 

Professionele bestuurders

Sinds 1 januari 2015 moeten professionele bestuurders (bijvoorbeeld van vrachtwagens, autobussen, taxichauffeurs, chauffeurs van minibussen of leerlingenvervoer, brandweerbestuurders, ambulanciers) zich houden aan een alcohollimiet van 0,2 promille.

In dat jaar stelde de federale politie 107 inbreuken vast, in 2016 waren dat er 130 en in het eerste semester van 2017 werden er 52 inbreuken vastgesteld. "Wie wordt betrapt met een alcoholconcentratie tussen 0,2 promille en 0,5 promille moet een onmiddellijke inning van 105 euro betalen en krijgt een tijdelijk rijverbod van 2 uur opgelegd", zegt Sabien. Hieronder de cijfers per provincie, waar opnieuw spectaculaire verschillen waar te nemen zijn tussen de provincies:

 

 

 

                2015

   

Antwerpen

 

                  14

 

Waals- Brabant

 

                    0

 

Brussel HSG

 

5

 

Henegouwen

 

14

 

Luik

 

9

 

Limburg

 

5

 

Luxemburg

 

6

 

Namen

 

1

 

Oost- Vlaanderen

 

20

 

Vlaams- Brabant

 

17

 

West- Vlaanderen

 

16

 

Onbekend

 

0

 

Totaal

 

107

 

 

Bron : federale politie DRI

 

   

2016

2017 sem 1

Antwerpen

 

21

5

Waals- Brabant

 

2

4

Brussel HSG

 

11

4

Henegouwen

 

16

6

Luik

 

5

2

Limburg

 

4

3

Luxemburg

 

8

2

Namen

 

1

1

Oost- Vlaanderen

 

30

11

Vlaams- Brabant

 

7

0

West- Vlaanderen

 

25

14

Onbekend

 

0

0

Totaal

 

130

52

 

Bron : federale politie DRI