Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 22 oktober 2018


Doordat deze aanhangwagens plaatsen innemen op de parking is het voor wie er kinderen moet op- of afhalen bij momenten onmogelijk om nog een vrije parkeerplaats te vinden. Dit kan niet de bedoeling zijn. Het stadsbestuur geeft toe dat de aanhangwagens er niet op hun plaats staan, maar dit is het gevolg van het herschikken van de werkplaats in de Ieperstraat een aantal jaar geleden. Het nieuwe stadsdepot dat eind 2018-begin 2019 in gebruik wordt genomen, zal het probleem oplossen.

Op de agenda ook de goedkeuring van het bestek, de plannen, de raming, de wijze van gunnen en het stadsaandeel goed voor de aansluiting van de riolering van Haringe centrum op Roesbrugge. Geen enkel probleem uiteraard voor Open Vld. Maar op vraag van de bewoners worden snelheidsremmende maatregelen voorzien. De volledige oppositie heeft zich onthouden op dit punt, gezien de maatregelen die voorzien worden misschien wel niet afdoende zullen zijn voor de bewoners. 

 

 Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 22 oktober 2018  Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 22 oktober 2018