Meerderheid breidt de aangiftemogelijkheid van levenloos geboren kinderen uit


Sinds 1999 moeten ouders die een ongeboren kindje verliezen, dit vanaf de levensvatbaarheidsgrens van 180 dagen zwangerschap verplicht aangeven in een officiële akte. De ouders mogen het kind op dat moment een voornaam geven als ze dat wensen. 

"Deze aangifte is vaak heel belangrijk om het verlies te kunnen verwerken. Het geeft emotionele erkenning van een levenloos geboren kindje", aldus Carina Van Cauter. "Maar wie zijn kindje al vroeger in de zwangerschap verliest, kon tot op vandaag geen enkele aangifte doen. Een pijnlijke zaak voor vele ouders", zegt haar collega Sabien. 

Zowel Kamerleden van Open Vld, CD&V, sp.a als cdH dienden een wetsvoorstel in om tegemoet te komen aan deze vraag. Ook het regeerakkoord voorzag in een engagement om de wetgeving over de naam en registratie van levenloos geboren kinderen uit te breiden. Hierover werden vervolgens in de Kamer hoorzittingen georganiseerd. Vandaag keurde de commissie Justitie de compromistekst goed.

De wettelijk verplichte aangifte van levensvatbare kinderen vanaf 180 dagen zwangerschap die levenloos worden geboren, wordt uitgebreid. "Zo kunnen de ouders het kind niet alleen een voornaam, maar ook een achternaam geven als ze dit wensen", legt Van Cauter uit. "Ten tweede kunnen ouders nu ook een akte van een levenloos geboren kind laten opstellen bij zwangerschappen tussen de 140 en 179 dagen. Dit is dus een vrije keuze voor de ouders. Ze kunnen in dit geval een voornaam geven, maar geen achternaam", aldus Sabien.

In geen van beide gevallen krijgt een levenloos geboren kind enige vorm van rechtspersoonlijkheid. De akte heeft dus ook geen rechtsgevolgen en heeft geen impact op de toepassing van de abortuswetgeving. Er is ook doelbewust voorzien in een ondergrens van 140 dagen, onder meer op vraag van de medische sector.

Beide Kamerleden besluiten: "Met deze uitbreiding komen we tegemoet aan een veelgehoorde en terechte vraag van ouders die getroffen worden door het verlies van hun ongeboren kind."