Tijd voor een nieuwe uitdaging: dank voor het vertrouwen!


Bij de provincieraadsverkiezingen van afgelopen zondag was ik, vanop de tweede lijstduwersplaats, met 7.234 stemmen de tweede verkozene voor Open Vld in het district Oostende-Ieper-Diksmuide. Bij deze dank aan al mijn kiezers voor het hartverwarmende vertrouwen! 

In de loop van de week kreeg ik het aanbod om één van de vier gedeputeerden te worden in de coalitie met CD&V en sp.a. Na heel wat mensen te hebben geraadpleegd, heb ik beslist om te gaan voor de nieuwe uitdaging. Ik mocht 15 jaar (2003-2018) zetelen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ik blik heel dankbaar terug op die periode. Mijn werk werd er gewaardeerd en ik zal het uiteraard missen. Zo ook alle collega's en de mensen met wie ik mocht samenwerken. Toch is het ook een beetje terugkeren naar een oude liefde, want tussen 2000 en 2003 was ik al provincieraadslid. Een uitvoerend mandaat geeft toch een andere dynamiek en ik ga er dan ook 200% voor.

Ik word in de deputatie bevoegd voor Toerisme, Ruimtelijke Ordening, Erfgoed, Personeel, Onderwijs, Bouwberoepen en Gebouwen. De afgelopen 6 jaar gaf Open Vld een verfrissende toets aan de deputatie. Met de bevoegdheden Toerisme en Ruimtelijke Ordening kunnen we nog nadrukkelijker onze stempel op het provinciaal beleid drukken. Het belooft alvast een boeiende legislatuur te worden.