Sabien bezoekt duiktank op Transfosite in Zwevegem


De herbestemming van deze unieke accommodatie vormde op zichzelfeen stevige uitdaging. Brainstormsessies door een internationale groep jongearchitecten brachten interessante ideeën aan, zoals een arenatheater of ... eenduiktank naar het voorbeeld van Gasometer in het Landschapspark van Duisburg.Dit laatste idee sloeg aan.

Een duiktank is de oplossing om in eigen land opleidingen aan tebieden op grote diepte én met perfectezichtbaarheid. Duiken in de duiktank is te vergelijken met duiken in openwater. In België en Nederland duiken in open water betekent immers ook altijddat de zichtbaarheid beperkt is. De realisatie van de duiktank is dan ook eenperfecte tussenstap tussen duiken in een zwembad en in open water. Ideaal dusom de duiker veilig klaar te stomen voor het woelige buitenwater.

De duiktank in de voormalige stookolietank is zo opgebouwddat de eigenlijke duiktank decentraal inde oorspronkelijk mazouttank staat. Hierdoor ontstaat een ruimte tussen debinnen- en de buitentank die ingevuld wordt als technische ruimte (kelderverdieping), onthaal en cafetaria (gelijkvloers), kleedruimte- en sanitair (1een 2e verdieping) en instapzone van de duiktank (3e verdieping).

Een lift en binnentrap bedienen de diverse verdiepingen.Daglicht komt in de tank binnen dankzij het grote luchtkussendak op de duiktank. De andere ruimten worden deelsverlicht door een doorboring van de oorspronkelijke tank. Niet-duikers kunneneen blik werpen door de vensters van de duiktank aan het onthaal of in decafetaria. Er is ook een gezellig zomerterras.

Sinds de opening eind 2014 is het aantal bezoekers in stijgende lijn: 3.086 in 2015, 7.103 in 2016, 9.423 in2017 en 11.290 vorig jaar. Het gaat niet alleen over mensen die aangeslotenzijn bij een duikclub, maar ook enthousiastelingen die voor de eerste keer eenstap in het diepe water wagen (bijvoorbeeld naar aanleiding van een teambuildingactiviteit).De duiktank heeft overduidelijk een bovenlokaal karakter, met niet alleenbezoekers uit het ganse land, maar ook uit de buurlanden.

Het kostenplaatje van de duiktank bedroeg 4,3 miljoen euro. De middelen kwamenvoornamelijk van de provincie (1.730.000 euro), Europese investeringsprogramma's(1.125.000 euro), de Nationale Loterij (580.000 euro) en de Vlaamse overheid(350.000 euro). Het water (ter waarde van ruim 10.000 euro) werd geschonkendoor de Watergroep.

De duiktank draait nog niet volledig break-even door deenergiekosten, voornamelijk door het filtersysteem. In afwachting van derealisatie van enkele duurzame energie projecten, past de provincie het grootstegedeelte bij. Het water zelf moet niet worden verwarmd, daarvoor volstaat deopwarming via lichtinval.

Tot slot, voor de agenda:op zondag 14 april is er onder andere op Transfo ‘Je Wildste Westen Actiedag',de derde editie. Voor slechts 5 euro kan men 6 avontuurlijke sites van ‘JeWildste Westen' ontdekken.

meer info:

www.transfozwevegem.be

www.duiktank.be

 

 Sabien bezoekt duiktank op Transfosite in Zwevegem  Sabien bezoekt duiktank op Transfosite in Zwevegem  Sabien bezoekt duiktank op Transfosite in Zwevegem  Sabien bezoekt duiktank op Transfosite in Zwevegem