Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 25 februari 2019


U kan hier de notabundel van de gemeenteraad nalezen.

Vervolg item zwembad: Zowel de burgemeester als schepen Desmyter snelden bevoegd schepen Chapelle ter hulp. Het voorstel van Open Vld om de toegangsprijs van het zwembad te verlagen, zij het tijdelijk en bij wijze van test, werd verworpen. 

De fractie van Open Vld heeft zich onthouden bij de vaststelling van het voorlopig onteigeningsbesluit voor de aanleg van een nieuwe begraafplaats in Krombeke. Ook bij de eindafrekening van buitengewone onderhoudswerken aan diverse wegen in 2018, stemde Open Vld onthouding, gezien deze het gunningsbedrag van €816.000 incl. BTW met maar liefst 37% overschrijdt. Bij de goedkeuring van de eindafrekening voor de renovatiewerken op de Gaselwestsite en de bouw van een nieuwe polyvalente ruimte, vroeg Bram Meeuw of de kinderziektes - zo was er o.a. geurhinder - intussen genezen zijn. 

Christine Verdonck voegde een punt toe aan de agenda. Zij kijkt al vooruit naar de komende herfst. In bepaalde straten/wijken komen bladeren van openbaar domein wel eens terecht in de tuinen van de bewoners, en die willen die bladeren natuurlijk kwijt. Christine vraagt om bladkorven te plaatsen in die straten/wijken waar veel openbaar groen is. Dit zou op eenvoudige aanvraag van de bewoners kunnen, die hinder ondervinden. Schepen Desmyter stelde dat hij de idee meeneemt.

Isabel Sticker verwees naar de stabiliteitsproblemen in het nieuwe stadsdepot, een project van maar liefst 7 miljoen euro, en vroeg naar de omvang van het probleem en het traject dat wordt gevolgd om tot een oplossing te komen. De burgemeester bevestigde het probleem. Het gaat om een menselijke fout, en samen met alle betrokken partijen wordt er naar een oplossing gezocht. Het kan niet de bedoeling zijn om hierover een juridische oorlog te ontketenen. 

Bram Meeuw vroeg aan schepen Chapelle om in een volgende stadskrant de bevolking op te roepen om zich voldoende zichtbaar te maken als ze in het schemerdonker gaan lopen of fietsen langs de (minder verlichte) wegen. De schepen beloofde hieraan aandacht te zullen schenken. 

In de besloten zitting van de raad van bestuur van het AGB De Kouter werd akte genomen van het jaarverslag 2018 van het zwembad De Kouter. Johan Lefever herhaalde het standpunt van Open Vld: "Wij waren voorstander van de realisatie van een nieuw functioneel en betaalbaar sportbad met een aantal faciliteiten." Maar er werd een andere keuze gemaakt.

Enkele cijfers. Oorspronkelijk wilde men per jaar 275.000 bezoekers binnenhalen. In 2017 klopte men af op 176.282 verkochte zwembeurten, en in 2018 waren dat er 173.948. Resultaat: -1,32%. Het recreatief zwemmen daalt in 2018 ten opzichte van 2017 met 6.600 zwembeurten (-7%). Het bestuur moet nu dus toegeven dat de vooropgestelde cijfers totaal niet realistisch waren. Dat het financieel resultaat voor 2018 toch positief is, is te danken aan de vele kostenbesparingen. Zo wordt vb. het recreatiegedeelte op maandagavond gesloten, en worden de personeelskosten gedrukt. Vanuit de fractie van Open Vld kwam het voorstel om de toegangsprijs - zij het tijdelijk en/of bij wijze van test - te verlagen, doch hier heeft het stadsbestuur geen oren naar. Nochtans zijn de reacties van de burger op o.a. sociale media eensluidend: "Mooi bad, maar (te) duur."

 Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 25 februari 2019