Kans maken op een subsidie voor innovatieve onderwijsflankerende projecten? Kandideer vóór 15 april!


Wat kan WEL?

Innovatieve (onderwijs)projecten die inspelen op volgende thema's:

- STE(A)M-onderwijs,

- Bevorderen van de gekwalificeerde uitstroom,
- Het maken van een positieve studiekeuze
- De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 

Binnen deze projecten graag extra aandacht voor projecten met een focus op samenwerking tussen verschillende actoren (kan netoverschrijdend, niveau-overstijgend, sector-overschrijdend,...), met zicht op een duurzame verankering of blijvende impact, met een bovenlokaal karakter,...

Je kan subsidies vragen voor werkingskosten en personeelskosten.

Het project mag pas beginnen na goedkeuring van de deputatie.

 

Wat kan NIET?

- Projecten die niet aansluiten bij bovenstaande thema's. Vorig jaar werden de bevoegdheden welzijn, sport en cultuur overgeheveld naar Vlaanderen. De Provincie mag geen beleid meer voeren rond persoonsgebonden materie, met uitzondering van de bovengenoemde thema's. Hebt u twijfels over uw project, geef dan zeker een seintje.
- De subsidies kunnen niet gevraagd worden voor investeringskosten (rollend materiaal, grote machines, meubilair, lokalen, computers, infrastructuur,...)
- De subsidies kunnen niet gevraagd worden voor projecten die al begonnen of afgelopen zijn.
- Projecten die louter opgezet worden ter promotie van de eigen school bij potentiële toekomstige leerlingen/ouders komen niet in aanmerking.
- Projecten met een winstoogmerk of projecten die al andere provinciale steun ontvangen, kunnen geen subsidies ontvangen. 

 

Hulp of tips nodig? Meld je dan aan voor het voortraject. 

Wil je weten of je project in aanmerking komt? Wil je graag je dossier versterken? Wil je nog praktische tips voor de verdere uitwerking of eventuele partners? Meld je dan aan voor het voortraject. Stuur voor 15 maart 2019 een mailtje naar onderwijs@west-vlaanderen.be en licht je project kort toe (wie, wat, hoe, problemen, partners,...). Wij nemen contact met je op en begeleiden je waar we kunnen.

 

Een subsidie aanvragen

- Lees dan zeker nog even het volledige reglement.

- Bezorg ons dan het ingevulde aanvraagformulier (zowel digitaal als op papier) voor 15 april 2019 aan onderwijs@west-vlaanderen.be / Sectie Onderwijs, t.a.v. Nele Simoens, Koning Leopold III laan 41, 8200 Sint-Andries.

Onze beoordelingscommissie beoordeelt elk project en gaat graag kort in gesprek met de indieners zodat je jouw dossier kunt verdedigen of toelichten. Je hoort eind juni of je project subsidies ontvangt.

 

Klik hier voor meer info! 

 

 

 Kans maken op een subsidie voor innovatieve onderwijsflankerende projecten? Kandideer vóór 15 april!