Sabien mag diploma's uitreiken aan cursisten in diverse opleidingen


Geachte genodigden,

Dames en heren,

Eind 2012 dienden de West-Vlaamse consortia, toen optredend voor het West-Vlaamse onderwijsveld, de VDAB en Syntra West een gezamenlijk projectvoorstel '3voor1' in. Dit project leidde tot een structurele provinciale samenwerkingsovereenkomst.

De provincie West-Vlaanderen stapte in 2016, na het wegvallen van de consortia, als vertegenwoordiger van het West-Vlaams onderwijsveld mee in het '3voor1'project en sloot daartoe een samenwerkingsovereenkomst af met verschillende partners.

Binnen '3voor1' worden op verschillende locaties in West-Vlaanderen samenwerkingsprojecten tussen de 3 publieke opleidingsverstrekkers - Onderwijs, VDAB en Syntra - opgezet. De provincie West-Vlaanderen neemt samen met de vzw Huis van het Leren West-Vlaanderen de rol op om, ter zake, het provinciaal overleg te stimuleren, te faciliteren, te coördineren en te ondersteunen.

 

Dames en heren,

De grootste uitdaging in onze provincie vandaag is niet meer de creatie van jobs, maar de toenemende 'skills gap': er zijn meer jobs dan werkzoekenden en de profielen van de werkzoekenden matchen steeds minder met de profielen waar ondernemingen naar op zoek zijn.

Met deze samenwerkingsprojecten bieden Onderwijs, VDAB en Syntra samen korte, snelle en flexibele diplomagerichte opleidingen aan op verschillende niveaus.

Met deze opleidingen willen de partners:

  • een antwoord bieden op de provinciale en regionale arbeidsmarktnoden
  • mensen maximale kansen geven op duurzame tewerkstelling
  • hun middelen efficiënter inzetten

Bij de ontwikkeling van deze opleidingen wordt steeds vertrokken vanuit een regionale arbeidsmarktproblematiek. Daarnaast wordt gekeken welke opleidingspartner het best geschikt is om de opleiding te verzorgen om op die manier een meerwaarde te betekenen voor de cursist. Dankzij deze samenwerking kunnen volwassenen op korte tijd een diploma behalen dat leidt naar een knelpuntberoep.

 

Het aantal samenwerkingsprojecten en het aanbod diplomagerichte opleidingen is de voorbije jaren dan ook toegenomen. Steeds meer cursisten vinden de weg naar deze opleidingen.

Ook in de toekomst zal de Provincie haar huidige werking verderzetten en initatieven en projecten die bij haar doelstellingen aansluiten blijven ondersteunen. Zo wil de Provincie gericht activeren en ondersteunen: niet doen wat op een ander niveau al gebeurt, maar aanvullen daar waar de nood zich voortdoet.

 

'3voor1' zal de komende jaren verder inzetten op goed gekozen samenwerkingsprojecten en samen met de partners nieuwe initiatieven ontwikkelen die een meerwaarde betekenen voor de volwassen cursist en arbeidsmarkt. De integratie van nieuwe werkvormen, zoals bijvoorbeeld werkplekleren en het erkennen van elders verworven competenties zijn uitdagingen waar we momenteel op inzetten met alle partners.

 

Ik eindig graag met mijn welgemeende felicitaties uit te spreken aan de 34 gemotiveerde cursisten die vandaag hun diploma secundair of hoger beroepsonderwijs behalen in het kader van drie Onderwijs-Kwalificerende Opleidings-Trajecten, kortweg OKOT. Voor de afgestudeerden is de proclamatie het bewijs van overwonnen barrières en hun harde werk het voorbije jaar of de voorbije jaren. Proficiat!

 Sabien mag diploma's uitreiken aan cursisten in diverse opleidingen  Sabien mag diploma's uitreiken aan cursisten in diverse opleidingen  Sabien mag diploma's uitreiken aan cursisten in diverse opleidingen  Sabien mag diploma's uitreiken aan cursisten in diverse opleidingen