Sabien present op viering oprustgestelde personeelsleden


Mijnheer de gouverneur,

Collega's,

Mijnheer de griffier,

Dames en heren,

Ik wil jullie in de eerste plaats, namens de gouverneur en namens de ganse provincie, van harte welkom heten op deze viering. Op jullie viering hier in Boeverbos. Voor velen onder jullie is de provincie West-Vlaanderen gekend door dit mooie gebouw Boeverbos. Maar uiteraard is de provincie veel meer dan dit. Onze goede krachten, jullie dus, zitten verspreid van De Panne tot Knokke, van Heuvelland tot Anzegem.

In het begin van elk jaar wordt op passende wijze afscheid genomen van personen die het afgelopen jaar, zoals dat heet, op rust zijn gegaan, als personeelslid van de provinciale, federale en Vlaamse diensten en van het Provinciaal Technisch Instituut.

 

Dames en heren,

Sommigen onder jullie hebben een lange provinciale carrière achter de rug, anderen een iets minder lange carrière bij de provincie, maar West-Vlaanderen is wat jullie delen. Sommigen onder jullie zijn al meer dan een jaar met pensioen, anderen nog maar recent, maar het feit dat jullie hier zijn betekent veel voor jullie én voor ons, want West-Vlaanderen is wat we delen.

Het provinciebestuur vindt het essentieel dat de mensen die in de organisatie werken goed zijn in het samenwerken met anderen. Dat ze erop gericht zijn zichzelf en de dienst te verbeteren, sterk zijn in het opbouwen van klantenrelaties en beschikken over een hoge mate van betrouwbaarheid. Deze competenties passen bij elk van jullie.

De provincie West-Vlaanderen, de organisatie dan, kende de laatste jaren een enorme metamorfose.

2018 werd voor de provincie niet alleen een verkiezingsjaar, maar ook het eerste jaar na de afslanking en met nieuwe mogelijkheden.

Onze Provincie positioneert zich sinds een tweetal jaar als "regiobestuur" en "kennispartner". Beide begrippen worden soms beschouwd als holle woorden. Maar een Provincie als regiobestuur en kennispartner is een Provincie die op het terrein het verschil maakt. In de praktijk zien we onze medewerkers dag in dag uit projecten helpen opzetten, sturen en begeleiden, samen met Vlaamse en lokale ambtenaren.

Onze Provincie bouwt hierdoor bruggen en versterkt de samenhang. En dit niet enkel door inzet van middelen of faciliteren van onderlinge contacten. Nee, meer en meer is het onze eigen expertise, het menselijke kapitaal van onze organisatie dat ons sterk in de markt zet. Onze ervaring en onze knowhow is steeds meer ons uniek verkoopargument - een argument dat zowel in Vlaanderen als binnen de gemeenten duidelijk geapprecieerd wordt.

We kozen overtuigd om als Provincie een rol op te nemen als regiobestuur en kennispartner.

Ook ons eigen intern organisatiemodel getuigt van een zoektocht naar cohesie.

 

Als we als Provincie één iets constructiefs hebben gehaald uit het hele afslankingsproces, dan is het wel de transformatie die we aan onze eigen werking hebben opgelegd. Dergelijke transformatie was en is slechts mogelijk dankzij jullie.

 

Jullie deden allen 'gewone' dingen op een 'ongewone' manier, met andere woorden jullie deden jullie werk op een 'excellente' manier.

Samenvattend kan ik wel stellen dat wij het met jullie als personeel wel wél stellen. Elk personeelslid is even belangrijk. Elke job is waardevol. Na een periode van hard werken,  willen we jullie dan ook vandaag gepast vieren. Maar laat het vieren voor jullie vandaag niet stoppen. Niet alleen vandaag moeten jullie genieten, laat de komende periode een periode zijn waarin ten volle wordt geleefd. Ik sluit dan ook graag af met de profetische woorden uit de gezangen van apostel Andreas junior.

"Leef, alsof het je laatste dag is

Leef, alsof de morgen niet bestaat

Leef, alsof het nooit echt af is

Leef, pak alles wat je kan

En ga, a, a, a

Ga, a, a, a,

Ga, a, a, a,

Pak alles wat je kan"

 

Dank u allen voor uw aandacht, dank voor uw jarenlange inzet en proficiat met uw oppensioenstelling.

 

 Sabien present op viering oprustgestelde personeelsleden   Sabien present op viering oprustgestelde personeelsleden   Sabien present op viering oprustgestelde personeelsleden   Sabien present op viering oprustgestelde personeelsleden