Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 25 maart 2019


Sabien vroeg om een infovergadering te organiseren voor de gemeenteraadsleden en de Poperingenaars om meer inzicht te geven in het project, dat onlosmakelijk verbonden zal zijn aan de herinrichting van de Vroonhofsite met het Huis van het Kind en de Academie +, en de bouw van de nieuwe school in het Rekhof. De impact van het project, ook naar bereikbaarheid en mobliteit toe mag niet onderschat worden. De burgemeester stemde toe, doch dit zal pas op termijn kunnen, gezien het masterplan voor de Vroonhofsite nog moet worden opgemaakt. In de marge vroeg Sabien naar de visie van het stadsbestuur van de appartementsbouw in de stad. De burgemeester antwoordde dat we in Poperinge nog ver onder het Vlaams gemiddelde zitten. 

Verder op de agenda ook een verduidelijk van het subsidiereglement ter ondersteuning en bevordering van de lokale economie in de woonkernen. Collega Danny Lefebvre gaf uitleg bij de 'neen'-stem van de fractie van Open Vld. Een handels- of horecazaak kan alleen maar subsidies krijgen als ze deelnemen aan de pop.pas (kost per handelaar momenteel 35€ per maand), en dit voor tenminste vijf jaar. Voor Open Vld kan deze verplichting niet. Een subsidie is een subsidie, en geen lening. De burgemeester vindt dat de deelname aan de pop.pas 'het minste is wat een handelaar kan doen' bij het krijgen van een subsidie. 

In het toegevoegd punt van Open Vld breidde raadslid Isabel Sticker verder op dit punt. De subsidies worden nu enkel toegekend in afgebakende zones. Zo kan een zaak in de Casselstraat een subsidie krijgen, terwijl een buur in de Peperstraat uit de boot valt. In Watou bijvoorbeeld komt een zaak op het Watouplein in aanmerking, maar de collega in de Douvieweg - dicht van of bijna tegen het Watouplein - niet. Isabel vroeg het stadsbestuur om, in actieve samenspraak met de Stedelijke Raad voor Lokale Economie, te herbekijken of een uitbreiding en/of aanpassing van de afgebakende zones aan de orde is. 

Bij de actuele vragen vroeg Danny Lefebvre om de (her)aanleg van de Dikkebusweg in de meerjarenplanning op te nemen, wat schepen Notebaert beaamde. Pascal Lapanne vroeg de aanpak van de Vaux-Sous-Chèvremontwijk, maar daar moet nog over nagedacht worden. Pascal wees ook op een aantal pijnpunten in de toegang tot het stadspark (ingang Passage en tweede ingang Komstraat), maar ook daar moet nog worden over nagedacht.      

 Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 25 maart 2019