Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 29 april 2019


Collega Isabel Sticker maakte een bedenking bij de toestand van de wandelwegen in het Helleketelbos. Met alle respect voor de rooiwerken die in een bos moeten gebeuren, maar hierbij moet er toch over gewaakt worden dat de wandelwegen niet kapot gereden worden. Zij vroeg aan het stadsbestuur om er bij het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid op aan te dringen om de wandelwegen te herstellen, en om strenger toezicht te houden op aannemers en onderaannemers die in het bos aan het werk zijn. Schepen Notebaert zou het Agentschap hierover intussen gecontacteerd hebben. 

Een tweede vraag vanuit de Open Vld fractie betrof de notulen van de gemeenteraad, zoals die worden aangeboden in Cobra. Sinds de gemeenteraad van maart kan de zitting herbeluisterd worden via het audioverslag, wat zeker een meerwaarde is. Maar nu is er plots geen geschreven verslag meer van de tussenkomsten op bepaalde agendapunten, noch van de toelichting bij toegevoegde punten en actuele vragen. Of het stadsbestuur bereid is om te werken op 2 sporten, en naast het audioverslag ook het geschreven verslag te blijven voorzien? Het antwoord van de burgemeester was een duidelijke 'neen'. De gemeenteraad kan beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad of OCMW-raad. In dat geval is een geschreven versie van het zittingsverslag niet vereist. 

 Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 29 april 2019