Succesvolle ontmoetingsavond van Westtoer voor lokale beleidsverantwoordelijken


Geachte burgemeesters, schepenen voor toerisme en algemeen directeurs van de West-Vlaamse gemeenten,

Geachte vertegenwoordigers van de diensten voor toerisme,

Geachte medewerkers van Westtoer,

Hoeft het nog gezegd ?

Met de Kust, de kunststad Brugge, en de regio's Westhoek, Brugse Ommeland en Leiestreek is West-Vlaanderen de belangrijkste toeristische provincie in Vlaanderen.

West-Vlaanderen beschikt over een totale toeristische beddencapaciteit van ca. 652.000 bedden. Het leeuwenaandeel van deze capaciteit bevindt zich aan de Kust.

De vraag in het commercieel logies in West-Vlaanderen is vrij aanzienlijk: we registreren 4,5 miljoen aankomsten en 15,2 miljoen overnachtingen.

Naast het commercieel logies is ook het tweede verblijfstoerisme erg belangrijk in West-Vlaanderen. Deze vorm van toerisme genereert aan de Kust nog eens 2,8 miljoen aankomsten en 15,4 miljoen overnachtingen.

In totaal kunnen we dus spreken over 7,3 miljoen verblijfstoeristen en 30,6 miljoen overnachtingen in onze Provincie.

Daarnaast vormt ook het dagtoerisme een groot onderdeel van het West-Vlaamse toerisme. Westtoer raamt het belang van dit type toerisme op 27,8 miljoen dagtoeristen, waarvan 17,9 miljoen dagtoeristen aan de Kust en 5,3 miljoen dagtoeristen in Brugge.

Het verblijfs- en het dagtoerisme genereren samen een omzet van 3,5 miljard euro. Ook hier wordt het leeuwenaandeel gegenereerd door de Kust met bijna 2,8 miljard euro en Brugge met 480 miljoen euro.

Op basis van RSZ- en RSVZ-cijfers van 2016 kunnen we uitgaan van een totale directe werkgelegenheid in West-Vlaanderen van 34 796 jobs in het toerisme, dit betekent 6,4% van de totale tewerkstelling in West-Vlaanderen.

Als we aannemen dat elke directe job in toerisme een halve indirecte job met zich meebrengt in de aanpalende sectoren, dan betekent dit dat ongeveer 53.200 West-Vlaamse jobs gegenereerd worden door toerisme.

 

U kan dus samen met mij vaststellen dat dit indrukwekkende cijfers zijn, waar we best tevreden kunnen over zijn.

Maar gaan we nu op onze lauweren rusten ?

 

Neen, helemaal niet: De Provincie West-Vlaanderen wil samen met het Provinciebedrijf Westtoer volop inzetten op de verdere duurzame ontwikkeling van onze Provincie en we willen dit doen in nauwe samenwerking met de steden en gemeenten.

We appreciëren enorm het werk dat van onderuit gebeurt door de lokale besturen en willen jullie hiervoor danken. We hebben dit partnership met jullie echt nodig en we willen dit ook verder uitbouwen. Vandaar ook deze avond, vandaar ook de bezoeken die de regiomanagers aan jullie gemeenten zullen brengen/of reeds gebracht hebben, vandaar onze inspanningen om in een volgehouden proces van overleg en samenwerking voor elke regio te komen tot gedragen strategische beleidsplannen voor elk van de vier West-Vlaamse regio's.

 

Het is mij dan ook een grote eer om de avond te kunnen inleiden:

De algemeen directeur zal straks de globale strategie toelichten voor de volgende beleidsperiode 2020-2025 en daarna zullen de teammanagers en directeurs de diverse onderdelen toelichten waar we met jullie in de komende zes jaar willen samenwerken. 

Maar ik licht toch ook graag enkele specifieke punten toe, die dan in de presentatie verder worden toegelicht.

 

Binnen de algemene strategie staan enkele nieuwe elementen zoals het inzetten op een duurzame toeristische ontwikkeling, zeg maar het ‘vergroenen' van het toerisme, en het sterker naar voor schuiven van evenementen in de toeristische beleving. Maar we houden ook vast aan succesverhalen uit de voorbije vijftien jaar zoals regiogericht werken, streven naar kwaliteit, recreatie in eigen streek, meten is weten en inspirerende marketingcampagnes.

 

Voor de lokale toeristische ontwikkeling is de dynamiek van onze diensten voor toerisme in de steden en gemeenten erg belangrijk. Diensten voor toerisme hebben een ruime werking waarbij ze in moeten staan voor beleidsplanning, onthaal, productontwikkeling, samenwerking en promotie. We willen jullie hierbij ondersteunen. Met dagdagelijkse ondersteuning van onze regiomanagers, met ondersteuning van onze centrale dienst toeristische ontwikkeling, met het uitvoeren van consultancy-opdrachten zoals het maken van een beleidsplan voor uw gemeente, met het verlenen van impulssubsidies.

 

De nieuwe beleidsperiode 2020-2025 is een uitgelezen kans om nieuwe accenten te leggen in het subsidiebeleid van de Provincie West-Vlaanderen en Westtoer. Belangrijke accenten hierin zijn:

 • Creëren van nieuwe attractiepunten of investeringen die toeristen naar West-Vlaanderen brengen
 • Toeristisch onthaal, wat we nog steeds als een kerntaak beschouwen van de lokale besturen
 • Recreatieve investeringen
 • Vernieuwende concepten in de private sector
 • Duurzame toeristische ontwikkeling

 

Naast het vaste aanbod van attracties en musea vormen evenementen steeds meer een ‘reason to come' naar toeristische bestemmingen. Het gegeven dat in 2018 ruim twee miljoen bezoekers in contact kwamen met Beaufort 2018 en dat we gedurende de vijf herdenkingsjaren rond de Eerste Wereldoorlog (2014-2018) ca. 3 miljoen bezoekers konden noteren sterkt ons in deze overtuiging.

 

Op het vlak van recreatie zet Westtoer in op het in stand houden, rationaliseren en optimaliseren van het provinciaal aanbod op het vlak van routes en netwerken. Enkele cijfers: we hebben 4 fietsnetwerken, 36 fietsroutes, 11 wandelnetwerken, 60 landschapswandelroutes en 21 stads- en erfgoedwandelroutes.

 

Op onze routes en netwerken bouwen we verder de ondersteunende recreatieve infrastructuur uit. Voor meer basiscomfort plaatsen we extra zitbanken, picknickplaatsen en fietsstallingen. Knuppelpaden, klaphekjes, uitkijkplaatsen, speelnatuur en kindvriendelijke voorzieningen zorgen voor een grotere beleving bij de recreant.

 

Al deze inspanningen kaderen we in een stevige strategische aanpak op regio-niveau. We maken voor het Brugse Ommeland, de Kust, de Westhoek en de Leiestreek een nieuw strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie op. Dit beleidsplan formuleert de ambitie voor de regio in duidelijk meetbare doelstellingen. Bovendien worden de krijtlijnen uitgezet voor de verdere uitbouw van toerisme en recreatie in elke regio. Tijdens het strategische planningsproces wordt de toeristische sector nauw betrokken.

 

Vanuit ons kenniscentrum blijven we zorgen voor de relevante cijfers over het toerisme in West-Vlaanderen en in de vier regio's. We publiceren elk jaar een regionaal trendrapport met de belangrijkste kerncijfers. Nieuw is dat we voor zover de cijfers van de FOD economie dit toelaten ook gegevens per gemeente kunnen aanleveren.

Het kenniscentrum staat ook in voor een hele reeks onderzoeken meer bepaald rond het kusttoerisme, het Wereldoorlog I-toerisme in de Westhoek, het verblijfstoerisme in de Vlaamse regio's en m.b.t. onze eigen fietsnetwerken.

 

Op het vlak van marketing vormen de regionale promopools onze paradepaardjes en kunnen we ook mooie resultaten voorleggen over de voorbije zes jaar.

Enkele themalijnen promoten we ook op West-Vlaams niveau voor de vier regio's samen :

 • Gastronomie, lekker eten en drinken onder de noemer "Het lekkere Westen"
 • Fietsen en wandelen
 • groepstoerisme

 

Tot daar in vogelvlucht enkele belangrijke accenten die nu verder zullen worden uitgewerkt door onze directeurs en teammanagers.

 

Bekijk hier de powerpointpresentatie!

Bekijk hier de folder 'Wat doet Westtoer voor uw stad of gemeente?'

editie Kust

editie Westhoek

editie Leiestreek

editie Brugse Ommeland  

 Succesvolle ontmoetingsavond van Westtoer voor lokale beleidsverantwoordelijken  Succesvolle ontmoetingsavond van Westtoer voor lokale beleidsverantwoordelijken  Succesvolle ontmoetingsavond van Westtoer voor lokale beleidsverantwoordelijken  Succesvolle ontmoetingsavond van Westtoer voor lokale beleidsverantwoordelijken
 Succesvolle ontmoetingsavond van Westtoer voor lokale beleidsverantwoordelijken  Succesvolle ontmoetingsavond van Westtoer voor lokale beleidsverantwoordelijken  Succesvolle ontmoetingsavond van Westtoer voor lokale beleidsverantwoordelijken  Succesvolle ontmoetingsavond van Westtoer voor lokale beleidsverantwoordelijken
 Succesvolle ontmoetingsavond van Westtoer voor lokale beleidsverantwoordelijken  Succesvolle ontmoetingsavond van Westtoer voor lokale beleidsverantwoordelijken  Succesvolle ontmoetingsavond van Westtoer voor lokale beleidsverantwoordelijken  Succesvolle ontmoetingsavond van Westtoer voor lokale beleidsverantwoordelijken
 Succesvolle ontmoetingsavond van Westtoer voor lokale beleidsverantwoordelijken  Succesvolle ontmoetingsavond van Westtoer voor lokale beleidsverantwoordelijken  Succesvolle ontmoetingsavond van Westtoer voor lokale beleidsverantwoordelijken  Succesvolle ontmoetingsavond van Westtoer voor lokale beleidsverantwoordelijken
 Succesvolle ontmoetingsavond van Westtoer voor lokale beleidsverantwoordelijken  Succesvolle ontmoetingsavond van Westtoer voor lokale beleidsverantwoordelijken