Sabien opent vernieuwde ruimtes in Hotel Cajou in De Panne


De provincieraad keurde in 2016 het vernieuwde provinciaal reglement voor toeristische impulsen in West-Vlaanderen goed.

Binnen de eerste oproep tot het indienen van subsidieaanvragen voor investeringen in toeristische infrastructuur en kampeerautoterreinen én meerdaagse, innovatieve evenementen werden er begin 2017 43 subsidies toegekend. De goedgekeurde projecten zijn voor de provincie de grootste investering ooit op het vlak van toerisme in West-Vlaanderen. In totaal gaat het voor deze 43 projecten om ruim 3,3 miljoen euro.

In 2017 werd een tweede oproep gelanceerd, specifiek voor het ‘logies van de toekomst'. Voor de eerste maal werd ingezet op private ondernemers met infrastructuursubsidies voor projecten die innovatie en beleving bieden in de logiessector.

Het toerisme verandert razendsnel en ook de West-Vlaamse logiessector dient ten volle de kaart van innovatie en diversificatie te trekken.

Er werden zes actuele thema's bepaald:

-      beleving;

-      familievriendelijkheid;

-      duurzaamheid;

-      zorgtoerisme;

-      kwaliteitsvol kamperen;

-      de realisatie van nieuwe, originele logiesvormen.

Projecten die op één of meerdere van deze thema's inspeelden kwamen in aanmerking voor betoelaging. De projecten dienen een onderscheidende meerwaarde te bieden voor de aantrekkelijkheid van het logies en van de regio.


De provincie West-Vlaanderen reserveerde een half miljoen euro ter ondersteuning van de private logiessector. De beste, meest creatieve projecten ontvingen financiële steun: 32 projecten voor een totaalbedrag van 519.158,90 euro. Kwaliteit en innovatie zijn immers speerpunten in het toerisme van de 21ste eeuw. Het is ook essentieel om je zaak te onderscheiden van die van "concullega's" om klanten aan te trekken.

Hotel Cajou

Het is in het kader van deze oproep dat de aanpassingen in Hotel Cajou betoelaagd werden door de provincie West-Vlaanderen.

Hotel Cajou wenst sterker in te zetten op families en mensen met beperkingen. Daarom werden de ontvangstruimte, de ontbijtzaal en de publieke toiletten verbouwd. Ook de terrassen werden onder handen genomen om toegankelijk te zijn voor minder mobiele gasten.

Daarnaast werden ook grote inspanningen gedaan om de ecologische voetafdruk van het hotel te verkleinen. Bijvoorbeeld hemelwater recuperatie en een speciale koelcel om het GFT-afval op te slaan zodat het kan afgevoerd worden naar IVVO ter recuperatie.

 Sabien opent vernieuwde ruimtes in Hotel Cajou in De Panne  Sabien opent vernieuwde ruimtes in Hotel Cajou in De Panne  Sabien opent vernieuwde ruimtes in Hotel Cajou in De Panne  Sabien opent vernieuwde ruimtes in Hotel Cajou in De Panne
 Sabien opent vernieuwde ruimtes in Hotel Cajou in De Panne