Nieuw kampeerautoterrein met 42 plaatsen officieel geopend in Blankenberge


"Het kampeerautotoerisme is een sector die aan belang wint. Het is één van de snelst groeiende vormen van kampeertoerisme in Vlaanderen. Deze doelgroep is interessant omdat die enerzijds inkomsten genereert voor de plaatselijke horeca en middenstand en anderzijds minder seizoensgebonden is waardoor het vakantieseizoen op sommige bestemmingen wordt verlengd. De toeristische sector toont de laatste jaren ook meer interesse voor deze vorm van toerisme", zegt Sabien.

"Het aantal ingeschreven kampeerauto's in België neemt al jarenlang toe. Als we de cijfers van de Dienst Inschrijvingen Voertuigen bekijken, dan zien we dat het aantal kampeerauto's in de laatste 10 jaar met 34% is toegenomen. Dit resulteert in meer dan 97.000 ingeschreven kampeerauto's in 2018. Deze tendens lijkt zich ook voor 2019 door te zetten. Niet alleen in België groeit het aantal kampeerautogebruikers, ook in onze buurlanden is een duidelijke stijging."

vrijheid en comfort

Vrijheid en comfort zijn belangrijke redenen waarom een toerist kiest om te reizen per camper. Ze willen tijdens hun vakantie graag rondtoeren en zowel bekende als onbekende plekjes ontdekken. Met hun kampeerauto kunnen ze snel beslissen om er even op uit te trekken. Vaak gaan ze voor 2 tot 4 dagen op pad. Dit betekent dat hun actieradius ook beperkt is tot ongeveer 300 km. Eenmaal op hun bestemming verplaatsen de toeristen zich per (elektrische) fiets, te voet of met het openbaar vervoer. Het zal jullie dan ook niet verwonderen dat onze kust ook een ideale bestemming is voor kampeerautotoeristen.

"Meer kampeerautotoeristen resulteert ook in meer vraag naar overnachtingsplaatsen. Westtoer stelde reeds een aantal jaren geleden vast dat het aantal overnachtingsplaatsen de vraag niet meer volgde. Met de uitvoering van het IPK project ‘Kampeerautotoerisme aan de Kust' stelde Westtoer zich tot doel om samen met de kampeerondernemers meer overnachtingsplaatsen te creëren aan de Kust", stelt Sabien.

"Hierbij werd ook rekening gehouden met de specifieke ervaring die een kampeerautotoerist wenst. Er zijn immers twee types toeristen, zij die op zoek zijn naar een camping om te verblijven en zij die alleen basisvoorzieningen zoeken op een kampeerautoterrein. Dit resulteerde in de opmaak van 10 inrichtingsplannen voor kampeerautoplaatsen op campings aan de Kust."

14 nieuwe kampeerautoplaatsen in West-Vlaanderen

"Binnen ‘het provinciaal reglement voor toeristische impulsen' werd onder de categorie ‘infrastructuur' een specifieke oproep voor de aanleg van kampeerautoplaatsen voorzien. Deze oproep heeft geleid tot de goedkeuring van maar liefst 14 dossiers voor de aanleg van nieuwe kampeerautoplaatsen in West-Vlaanderen. Voor de kust werden 6 subsidiedossiers goedgekeurd. De totale provinciale subsidie bedraagt 643.000 euro. In 2019 verwachten we nog de realisatie van andere kampeerautoterreinen in De Panne en Westende. Dit betekent dat op korte termijn in totaal 170 extra overnachtingsplaatsen worden gerealiseerd aan de kust", besluit Sabien, die de Floréal Group feliciteerde met de investering. "Onder andere hun inspanningen en investeringen hebben er toe geleid dat de kust zich opnieuw op de kaart van het kampeerautotoerisme kan plaatsen."

 Nieuw kampeerautoterrein met 42 plaatsen officieel geopend in Blankenberge  Nieuw kampeerautoterrein met 42 plaatsen officieel geopend in Blankenberge  Nieuw kampeerautoterrein met 42 plaatsen officieel geopend in Blankenberge  Nieuw kampeerautoterrein met 42 plaatsen officieel geopend in Blankenberge