5,1 miljoen recreatieve fietsers op West-Vlaamse fietsnetwerk


Bekijk hier de powerpointpresentatie!

 

Van de 5,1 miljoen recreatieve fietsers op het fietsnetwerk maakt 39% bewust gebruik van de knooppunten. De anderen volgen ofwel een bewegwijzerde route - hoofdzakelijk uitgetekend op het netwerk (10%) ofwel maken ze zomaar een ritje (51%).

Zowel lokale inwoners als toeristen

73% van de recreatieve fietsers op het fietsnetwerk komt uit de eigen provincie en 19% uit de rest van Vlaanderen, vooral Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Wallonië en Brussel staan in voor 4%, Nederland en Frankrijk voor respectievelijk 3% en 1%. De ene helft van de fietsers blijft in de eigen woonomgeving fietsen. De andere helft is dagtoerist (28%) of vertrekt vanuit zijn of haar vakantieplaats (22%). Deze vakantieplaats is opvallend vaak aan de kust te vinden.

Vaak in koppel maar ook met kinderen of alleen

De gemiddelde leeftijd van de fietser is 55 jaar. 31% is ouder dan 65 jaar. De helft van de gezelschappen op het fietsnetwerk bestaat uit koppels. Opvallend is dat 32% van de fietsers alleen op pad gaat en 11% van de gezelschappen met kinderen fietst. De solofietser maakt minder gebruik van de knooppunten of de fietsroutes en zoekt zelf zijn eigen weg.

De fietser bereidt zich goed voor op zijn fietstocht

Drie op vier van de fietsers legt het traject op voorhand vast. Ze gebruiken daarvoor vooral online bronnen en mobiele applicaties, maar ook de fietsnetwerkkaarten van Westtoer worden vaak gebruikt. Meer dan de helft van die kaartgebruikers houdt rekening met de aanwezigheid van restaurants en cafés bij het bepalen van het traject. Even belangrijk vindt hij of zij dat de tocht over rustige, zo veel mogelijk autovrije paden loopt. Een groene omgeving of paden langs waterlopen zijn eveneens een meerwaarde.

De elektrische fiets is niet meer weg te denken

De opmars van de elektrische fiets is duidelijk merkbaar in de resultaten van dit onderzoek. Met 44% van de recreatieve fietsers is de elektrische fiets belangrijker dan de klassieke stadsfiets (41%). De elektrische fietsers zijn ouder met een gemiddelde leeftijd van 62 jaar en ze fietsen vaker in koppel.

De gemiddelde fietstocht telt 38 kilometer en duurt drie en een half uur inclusief stops. De fietstocht van de elektrische fietser (39 km) is net iets langer dan die van de stadsfiets (32 km). Toch lijkt de elektrische fietser ook sterk op deze met een stadsfiets. Ongeveer 9 op de 10 neemt één of meerdere pauzes. Tijdens die pauzes gaan ze vaak iets eten of drinken, even uitrusten of iets bezoeken. De elektrische fiets zorgt ervoor dat de gebruikers hun hobby kunnen blijven uitoefenen, ook op oudere leeftijd.

Economische return voor de toeristische actoren in de regio's

Gemiddeld besteedt een fietser 16 euro per persoon tijdens de fietstocht. De belangrijkste uitgaven gaan naar restaurant- en/of cafébezoek (12 euro). In totaal genereren de recreatieve fietsers op het fietsnetwerk jaarlijks ongeveer 80 miljoen euro. Deze bestedingen gebeuren gespreid in de provincie West-Vlaanderen en met een economische return voor verschillende actoren.

Nood aan nieuwe initiatieven voor meer fietscomfort

Globaal zijn de recreatieve fietsers op het fietsnetwerk tevreden. Slechts 2% geeft aan ontevreden te zijn. Vooral het product op zich, het fietsnetwerk met knooppunten, scoort goed: er is een hogere tevredenheid over de uitgebreide keuzemogelijkheden die het product biedt en de duidelijkheid van de knooppuntbewegwijzering.

Op het gebied van infrastructuur heeft de fietser meer opmerkingen, vooral over openbare toiletten, picknicktafels en rustbanken. Ook bij de breedte van de paden en de kwaliteit van het wegdek is er ruimte voor verbetering. Westtoer werkt momenteel aan een picknickplan voor West-Vlaanderen om in te spelen op de vraag van de recreatieve fietser. Met het project Horizon 2025 zetten Westtoer en de provincie in op het verhogen van de beleving tijdens de fietstocht door de uitbouw van een netwerk van uitkijkpunten. Daarnaast ijvert Westtoer voor meer investeringen in de verharding en verbreding van de fietspaden zodat de recreatieve fietser met een nog positievere ervaring terug naar huis of zijn vakantieplaats fietst.

 

Voor de nieuwe studie deed Westtoer in 2018 een uitgebreide bevraging bij recreatieve fietsers op het West-Vlaamse Fietsnetwerk. In combinatie met een telsysteem kan het zo de vinger aan de pols houden van het fietsgedrag in de provincie. Het onderzoek werd gevoerd in het kader van het Europese project Eurocyclo, mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincie West-Vlaanderen.

 

Lees hierna de inleiding van Sabien tijdens de persconferentie:

Dames en heren,

Het is een grote eer om hier vandaag voor jullie deze belangrijke presentatie te kunnen inleiden.

Voor de toeristische sector in West-Vlaanderen is ‘Fietsen' een groot thema.

Het recreatief fietsen is bijzonder populair.

Het fietsnetwerk in West-Vlaanderen bestaat ondertussen 13 jaar.

Het succes is alom bekend.

Jaarlijks maken ruim 5 miljoen recreatieve fietsers gebruik van het netwerk.

Het fietstoerisme in onze provincie is goed voor een jaarlijkse toeristische omzet van 80 miljoen euro.

Met vier fietsregio's positioneert West-Vlaanderen zich terecht als een  fietsprovincie bij uitstek.

 

 

Maar vernieuwing blijft nodig.

Het recreatief fietsen is veranderd.

Er wordt meer gefietst buiten de eigen regio.

De elektrische fiets kent een doorbraak.

De beleving wordt belangrijk.

Stopplaatsen op mooie plekken zijn een meerwaarde.

Wegcomfort, verharde paden en nieuwe verbindingen zijn aspecten die onze aandacht verdienen.

Met de uitbreiding en de vernieuwing van het fietsnetwerk in 2016 heeft Westtoer het concept aangepast voor het komend decennium.

De kwaliteit is verhoogd.

Met het vernieuwde fietsnetwerk versterken we het toeristisch potentieel van onze regio's.

Het fietsnetwerk telt nu 3.180 kilometer.

Er zijn 1.045 knooppunten, 2.900 palen en 20.000 nieuwe bordjes.

Sinds de vernieuwing van het fietsnetwerk in 2016 zijn er al zo'n 212.000 fietsnetwerkkaarten verkocht.

 

Dames en heren,

Voor het onderzoek bij de cijfers over het fietstoerisme werken we samen met tal van partners.

De resultaten die we vandaag in primeur voorstellen werden mogelijk gemaakt dankzij het Interreg project Eurocyclo - mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincie West-Vlaanderen.

Dertig Vlaamse, Waalse en Franse partners slaan de handen in elkaar voor het project Eurocyclo.

Er wordt onder meer geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe fietsverbindingen en in het doortrekken van het concept ‘fietsnetwerk met knooppunten' van Vlaanderen naar Frankrijk en Wallonië.

Nog boeiende aspecten van de samenwerking zijn het uitbouwen van de Europese Eurovelo-fietsroutes en natuurlijk het onderzoek naar het aantal fietsers, hun fietsgedrag, tevredenheid en bestedingen op de fietsnetwerken en langeafstandsfietsroutes.

Op die manier wil het project fietsen in het projectgebied populairder maken.

Dankzij de groei van het fietstoerisme wordt meer omzet en werkgelegenheid gecreëerd.

 

 5,1 miljoen recreatieve fietsers op West-Vlaamse fietsnetwerk