Nieuw beleidsplan Toerisme Leiestreek voorgesteld


Klik hier om het filmpje te bekijken!

 

Claude Croes, voorzitter Toerisme Leiestreek

Inleiding

We stellen vandaag het derde beleidsplan voor toerisme en recreatie in de Leiestreek voor. De planhorizon voor het beleidsplan is 2019-2025. We gaan dus onmiddellijk met deze nieuwe visie van start. Voor we ingaan op de inhoud van het beleidsplan wil ik met enkele kerncijfers het belang van toerisme en recreatie voor de Leiestreek aantonen.

Cijfers

  • Er kunnen in de Leiestreek 5 886 personen overnachten. Het aantal bedden neemt jaar na jaar toe, en is ondertussen ook beter verspreid over de regio.
  • 270 800 toeristen bleven in 2017 in de regio overnachten. Samen zorgen ze voor 561 200 overnachtingen. België is de belangrijkste markt met 54% van de overnachtingen. De Nederlandse markt komt op de tweede plaats met 13%, gevolgd door Duitsland met 12%.
  • Naast het verblijfstoerisme is ook het recreatief dagtoerisme belangrijk. In 2017 werden er maar liefst 1,5 miljoen recreatieve fietsers geteld in de regio.
  • De dag- en verblijfstoeristen besteedden in 2017 ongeveer 120 miljoen euro in de regio.

Uitdagingen

We hebben 10 uitdagingen geformuleerd voor de Leiestreek:

1.    De identiteit van de Leiestreek is niet duidelijk. Het is een grote, provinciegrensoverschrijdende regio en momenteel slagen we er te weinig in om onze sterktes uit te spelen.

2.    De naamsbekendheid van de Leiestreek kan beter in Vlaanderen en Nederland.

3.    De mogelijkheden voor omgevingsrecreatie zijn nog te beperkt en te weinig gekend bij de lokale bevolking.

4.    Er is nog te weinig aandacht voor de kwalitatieve inrichting van het landschap in de Leiestreek.

5.    De toeristische werking in steden en gemeentes in de Leiestreek kan versterkt worden. Als we de Leiestreek verder willen laten groeien, is het belangrijk dat er ook op lokaal vlak voldoende inspanningen gebeuren.

6.    De samenwerking tussen overheid en logiessector kan beter. Het aanbod op vlak van kleinschalig logies maar ook qua grotere hotels is in een aantal deelgebieden ook nog te beperkt.

7.    Streekproducten worden te weinig uitgespeeld als extra toegevoegde waarde voor de toerist.

8.    Het MICE toerisme is onvoldoende uitgebouwd in de regio.

9.    De link tussen de steden en de omliggende gemeentes kan beter.

10. Er gaat te weinig aandacht naar een duurzame toeristische ontwikkeling in de Leiestreek.

Ambitie

Samen met de stakeholders hebben we de ambitie bepaald voor de Leiestreek. Waar willen we staan tegen 2025?

We willen dat de Leiestreek in 2025 sterk op de toeristische kaart gezet is en dat de regio gekend staat als een dynamische en creatieve regio. De eigenschappen die dit imago onderbouwen, zijn in het streek-DNA verankerd: creatief, ondernemend, verrassend, actief en verleidelijk.

Alle inwoners van de Leiestreek vinden in de directe omgeving van hun woonplaats een kwalitatief aanbod vinden op vlak van recreatie.

De Leiestreek is in 2025 dé topregio op vlak van creatief ondernemerschap.

Een gezonde mix tussen vakantie en zakentoerisme zorgt voor een welvarende regio en nieuwe recreatieve mogelijkheden verhogen het welzijn van de inwoners.

Ten slotte is het toerisme in de Leiestreek duurzaam zodat de regio ook voor de volgende generaties een aantrekkelijke bestemming kan blijven.

Ik geef nu graag het woord aan Leentje Grillaert, gedeputeerde voor toerisme Oost-Vlaanderen die ons iets meer zal vertellen over de doelstellingen, de verhaallijnen en de strategie voor de verdere ontwikkeling van de Leiestreek.

 

Leentje Grillaert, Oost-Vlaams gedeputeerde

Om de ambitie verder vorm te geven hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd.

Langetermijndoelstellingen

Tegen 2025 willen we de volgende doelstellingen behalen

-       We zetten in op het versterken van de economische ontwikkeling van de regio met meer aankomsten, overnachtingen, dagtoerisme, omzet en jobs.

-       De Leiestreek moet een aantrekkelijke regio zijn waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is.

-       We zorgen voor draagvlak voor de toeristische ontwikkeling van de regio zowel bij de eigen bevolking als bij de sector.

-       In 2025 is de kloof tussen identiteit en imago gedicht en staat de regio bekend als een creatieve en ondernemende streek.

-       Bovendien zijn ondernemers uit de Leiestreek trotse ambassadeurs van de regio.

Specifieke doelstellingen

We hebben ook een aantal specifieke doelstellingen voorop gesteld:

-       We willen 20% meer overnachtingen genereren tegen 2025. We focussen daarbij op Vlaamse en Nederlandse gasten.

-       85% van de gasten die blijft overnachten is zeer tevreden over zijn vakantie. In 2017 was dit 76%.

-       Er zijn meer mogelijkheden op vlak van openluchtrecreatie en meer toegankelijk groen.

-       90% van de eigen inwoners kent het recreatieve aanbod en onderneemt meerdere keren per jaar een recreatieve tocht.

-       Ten slotte  zetten we in op meer beleving en comfort voor de fietsers.

Verhaallijnen

We bepaalden voor de Leiestreek 5 verhaallijnen. Die lijnen zijn de kapstokken voor de verdere toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de regio.  

Creatieve hotspots: dit is een streek van creatieve ondernemers echte doeners. Met de verhaallijn "creatieve hotspots" willen we de creativiteit en de dynamiek van de regio belichten.  

Smaakmakers: de Leiestreek is een smaakvolle streek. Smaak in de brede zin van het woord, niet alleen culinair maar ook ambachtelijk. De verhaallijn "smaakmakers" gaat van streekproducten over topgastronomie tot ambachtelijke producten.

Verrassend dichtbij: in de Leiestreek kan je actief recreëren in groen en water. Alles is dichtbij en om de hoek. Met deze verhaallijn benadrukken we de recreatieve potentie van de streek: wandelen, fietsen en verrassende plekjes ontdekken.

Bronnen van inspiratie: in deze regio raak je geïnspireerd door landschap en kunst. Met de verhaallijn "bronnen van inspiratie" leggen we de focus op het kunstverhaal van de regio; van de Leieschilders tot moderne kunst en architectuur.

Verfrissende momenten: de Leie en de Schelde zijn onmiskenbare troeven van de streek. De rivieren, kanalen en waterplassen zorgen voor verfrissende momenten in de breedste zin van het woord.

Ontwikkelingsstrategie

Voor de verdere ontwikkeling van de Leiestreek zien we 3 grote pijlers

1.    Een eerste pijler is een sterke inzet op verblijfstoerisme

We ontwikkelen en promoten de Leiestreek als een verrassende en verleidelijke bestemming voor een korte vakantie. Daarbij is het belangrijk om het logiesaanbod op een kwalitatieve wijze te ontwikkelen en in te spelen op de verhaallijnen.

2.    Recreatie in eigen streek is een tweede belangrijke pijler.

De Leiestreek is dichtbevolkt en heeft met haar 550 000 inwoners veel vraag naar omgevingsrecreatie. We ontwikkelen verder de recreatieve mogelijkheden in zowel de stedelijke assen als het meer landelijk gebied.

3.    Een derde pijler is duurzame ontwikkeling.

We willen dat de toeristische en recreatieve ontwikkeling op een duurzame manier gebeurt. We leggen o.a. de focus op nabijheidsmarkten zoals Vlaanderen en Nederland, duurzame mobiliteit, duurzaam ondernemen en korte keten.

Marktstrategie

De focus van deze strategie ligt op het op de kaart zetten van de Leiestreek als een bestemming voor individuele korte vakanties bij toeristen uit Vlaanderen en Nederland. Ook voor omgevingsrecreatie focussen we op deze markten.

Als ideale klanten voor een vakantie in de Leiestreek zien we zelfverzekerde en doelgerichte bezoekers voor wie een weekendje weg inspirerend en rustgevend moet zijn. Voor omgevingsrecreatie moeten we er ons van bewust zijn dat het profiel van recreanten uit eigen regio veel breder is. 

Communicatiestrategie

De toerist komt in contact met de Leiestreek via verschillende kanalen. Door de communicatie van de verschillende stakeholders beter op elkaar af te stemmen kunnen we krachtiger en duidelijker communiceren.

We stellen vandaag ook de nieuwe branding voor deze regio voor met een nieuw logo, een nieuwe huisstijl, beeldtaal en tone-of-voice. De nieuwe brand sluit nu beter aan bij de identiteit van de Leiestreek.

Ik geef dan nu graag het woord aan Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde voor toerisme West-Vlaanderen en voorzitter van Westtoer. Zij zal u iets meer vertellen over de acties die nodig zijn om de strategie te realiseren.

 

Sabien Lahaye-Battheu, West-Vlaams gedeputeerde

En dan nu actie

Om de doelstellingen uit dit plan te bereiken hebben we een aantal acties voorop gesteld.

-          Acties die de Leiestreek verder op de kaart zetten als een aantrekkelijke en verleidelijke bestemming voor korte vakanties enerzijds

-          En acties die ervoor zorgen dat recreatie dichtbij mogelijk en aantrekkelijk is anderzijds

We gaan eerst dieper in op de eerste grote pijler:

Logeren in een verleidelijke regio

Hier willen we vooral de dynamiek van de Leiestreek uitspelen. We onderscheiden 3 types van korte vakanties:

-          Logeren met focus op een stedelijke beleving

-          Charmant logeren in het buitengebied

-          Familievakanties en vakanties met vrienden

Logeren met focus op stedelijke beleving

Het eerste type vakantie focust op de stedelijke beleving in de Leiestreek. Om deze beleving vorm te geven zetten we in op smaakvolle adresjes, shopping en aangepaste logeerconcepten. Voor 4 steden uit de Leiestreek hebben we een aantal specifieke acties opgenomen, ik ga hier kort op in.  

We willen Kortrijk verder op de kaart zetten als een aantrekkelijke bestemming voor een citytrip. Creativiteit en dynamiek moeten er ook in de toekomst de rode draad vormen voor verdere toeristische ontwikkelingen, bijvoorbeeld door het verderzetten van het kunstenfestival Play, events aan de waterkant en nieuwe ontwikkelingen in de stad i.s.m. Designregio Kortrijk.

Roeselare spelen we uit als stad van smaak en wereldkampioenen. Om de profilering van de stad en de beleving te versterken denken we niet alleen aan het ontsluiten van de wielerpiste in Rumbeke en het ontwikkelen van een sterkere bierbeleving rond de roodbruine bieren, maar ook aan het uitspelen van de street art.

In Deinze en Waregem combineren we de stedelijke beleving met het buitengebied. Denk maar aan een boottochtje in combinatie met een terrasje aan het water en een bezoek aan het Mudel, of een fietstocht in combinatie met een tentoonstelling in Be Part en een culinair diner in een van de vele toprestaurants.

Charmant logeren in het buitengebied

Het tweede type vakantie focust op charmant logeren in het buitengebied. Wie komt voor het buitengebied in de Leiestreek, wil genieten van de troeven van de regio en laat zich daarbij graag verrassen. Dit type toerist verblijft doorgaans in één van de B&B's, kleinschalige hotels, vakantiewoningen of gaat kamperen.

Familievakanties en vakanties met vrienden

In het derde type focussen we op families en vriendengroepen. Zij willen vooral genieten van het samen zijn. Ze brengen veel tijd door in hun vakantiewoning, maar ondernemen ook activiteiten samen. De meest voorkomende activiteit is wandelen.

Ik geef nu graag het woord aan Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor onder andere natuur, milieu en landschap bij de provincie West-Vlaanderen. Hij zal dieper ingaan op de tweede pijler van de ontwikkelingsstrategie, namelijk recreatie in eigen streek.

  

Jurgen Vanlerberghe, West-Vlaams gedeputeerde

Recreatie in eigen streek

Naast verblijfstoerisme is ook recreatie in eigen streek een belangrijke pijler in de ontwikkelingsstrategie voor de Leiestreek. We willen de inwoners van de Leiestreek meer en betere recreatieve mogelijkheden aanbieden en inzetten op een duurzame ontwikkeling van de regio.

Recreatie slide 1: We zien het landschap als decor voor een actieve beleving in de Leiestreek.

Om dit decor aantrekkelijker te maken stellen we 4 grote acties voorop:

-       Een eerste actie is het vergroenen van de grote waterassen. We willen langs de grote waterwegen een nieuw parklandschap creëren met voldoende ruimte voor groen en veel recreatiemogelijkheden.

-       De beekvalleien bieden ook kansen, zij kunnen uitgebouwd worden tot groene recreatieve corridors

-       We willen ook de bestaande groendomeinen verder uitbouwen tot echte regionale groenpolen

-       En de algemene landschapskwaliteit en het lokaal groen versterken.

Ook in en rond de steden willen we meer mogelijkheden bieden voor recreatie dicht bij huis. We denken o.a. aan bijkomende stadswandelroutes, stadsrecreatiekaarten, bewegwijzerde fietslussen rond de grote steden en veilige verbindingen tussen de steden en het buitengebied.

Het groen-blauwe netwerk, het netwerk van jaagpaden langs waterlopen en paden langs oude spoorlijnen, moet nog verder versterkt worden als recreatieve ruggengraat. Er moet verder geïnvesteerd worden in continuïteit, uniformiteit, comfort en beleving.

Recreatie slide 2: We willen het aanbod verder opladen met belevingsvolle rustpunten, landmarks en hotspots die zich integreren in het landschap of er positief mee contrasteren.

Naast de lopende projecten in het kader van Horizon 2025 willen we ook toeristisch-recreatieve hotspots realiseren. Dat zijn knooppunten op het recreatieve fiets- of wandelnetwerk waar recreanten kunnen starten, informatie krijgen, rusten, eten, drinken en iets beleven.

Het recreatieve aanbod in het buitengebied moet nog verder versterkt worden:

-       Op vlak van fietsen is er een voldoende ruim aanbod, maar dit moet nog geoptimaliseerd worden met aandacht voor goede basisinfrastructuur, vlotte verbindingen en beleving.

-       Op de wandelkaart van de Leiestreek komen wel nog blinde vlekken voor. We willen het wandelaanbod uitbreiden met bijkomende kwalitatieve wandelproducten.

-       Sport Vlaanderen voorziet een screening van de ruiterroutes. Bestaande routes zullen geoptimaliseerd worden.

Tot slot willen we verder inzetten op beleving in, op en langs het water en willen we het watertoerisme verder uitbouwen. Vooral voor de pleziervaart is het belangrijk dat het netwerk van infrastructuur en voorzieningen uitgebreid en geoptimaliseerd wordt.

Leiestreek gastvrij

Bezoekers moeten zich welkom voelen in de Leiestreek en de beste dienstverlening krijgen. Daarom willen we alle vormen van onthaal goed op elkaar afstemmen en het onthaalnetwerk verder versterken.

-       We maken werk van kwaliteit door nog meer toerismemakers aan te zetten deel te nemen aan de Q- en Mystery Visit trajecten van Westtoer en Toerisme Oost-Vlaanderen.

-       We versterken de samenwerking met de private partners en maken er echte Leiestreekambassadeurs van.

-       En we verbeteren de infoverstrekking in de logies.

 

Claude Croes, voorzitter Toerisme Leiestreek

Slot

Het is een ambitieus plan. Via gedetailleerde jaarlijkse actieplannen zullen we de sector en partnerorganisaties mobiliseren en motiveren om de doelstellingen uit dit beleidsplan te behalen. 

Om de ontwikkeling van toeristische producten en evenementen te stimuleren willen we werken met themajaren. Elk themajaar sluit aan bij één van de verhaallijnen. In 2020 starten we met creatieve hotspots. Toerisme Leiestreek gaat voor de campagne 2020 op zoek naar 101 hotspots; speciale plekken, tijdelijke concepten of evenementen waar je om één of andere reden zeker moet geweest zijn. Zij zullen centraal staan in de campagne en de productontwikkeling.

We lanceren meteen ook vandaag de oproep bij de ruime toeristisch-recreatieve sector. Kandidaat-hotspots kunnen zich inschrijven tot 5 november. Een jury van creatievelingen uit de streek zal de kandidaturen beoordelen.

Meer informatie kun je vinden op www.leiestreek.be/hotspots

Voor wie op zoek is naar inspiratie om nog creatiever aan de slag te gaan organiseert Toerisme Leiestreek een inspiratiesessie op 7 oktober.

We zullen deze oproep ook via sociale media verspreiden. Ik hoop dat jullie de boodschap mee zullen helpen uitdragen.

 Nieuw beleidsplan Toerisme Leiestreek voorgesteld