Westtoer steunt de 'vzw 02' uit Wervik


Jaarlijks reserveert Westtoer een budget om een West-Vlaams sociaal initiatief te ondersteunen. Dit jaar is gekozen voor de vzwO2 uit Wervik, een organisatie die werkt binnen de integrale jeugdhulpverlening. 

De 40 kinderen en jongeren tussen de 0 en 20 jaar die inWervik verblijven zijn afkomstig uit een problematische leefsituatie. Ze leven samen in vier leefgroepen die zo huiselijk mogelijk ingericht zijn. Ze hebben een eigen kamer en er is constant begeleiding aanwezig. Naast de dagdagelijkseactiviteiten in de leefgroep, zet O2 ook maximaal in op de participatie binnen de maatschappij zoals het omgaan met leeftijdsgenoten en de deelname aan plaatselijke sportclubs, jeugdverenigingen, muziekschool, kampen, een uitstapjein eigen streek, enz.

Vzw O2 wil steeds actief en actueel blijven. Ze zoeken naar verbetering in hun inhoudelijke werking en op vlak van educatiefmateriaal. Daarnaast ligt de focus op infrastructurele verbeteringen. Vzw O2 heeftde laatste jaren volop gebouwd en verbouwd om de kinderen en jongeren eengepaste en eigentijdse woonomgeving te kunnen bieden. Dit vraagt natuurlijk eenserieuze financiële inspanning. Vandaar dat Westtoer de werking van vzw O2 wil ondersteunen met deze cheque van 1.250 euro.

 

 Westtoer steunt de 'vzw 02' uit Wervik