'Het Provinciaal Domein' belicht 'duaal leren'


Bekijk hier de uitzending!

Wat is duaal leren?

Duaal leren is een intensieve vorm van werkplekleren. Leerlingen krijgen in één geïntegreerd traject zowel algemene als beroepsgerichte vorming en werkervaring aangereikt. Ze krijgen nog les, maar gaan vooral ook lerend aan de slag bij een onderneming. De les- en werkcomponenten zijn nauw op elkaar afgestemd zodat lerenden de nodige kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen en een kwalificatie halen. 

In september 2016 startten de Vlaamse ministers voor onderwijs en werk met een proefproject rond duaal leren onder de naam ‘Schoolbank op de werkplek'. Sinds 1 september 2019 is duaal leren decretaal erkend als een volwaardige vorm van voltijds secundair onderwijs. Ondertussen zijn ook in het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs experimenten met duaal leren opgestart.

Meer algemene info vind je terug op www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/duaal-leren. Geïnteresseerde ondernemingen en opleidingsverstrekkers kunnen terecht op www.syntravlaanderen.be/duaal-leren.

Een win-win voor iedereen

Alle betrokken partijen winnen bij duaal leren, dat is duidelijk:

-          De lerenden krijgen een ideale voorbereiding op de arbeidsmarkt: ze krijgen vaktechnische kennis mee, kweken een goede werkattitude, bouwen zelfvertrouwen op, ...

-          De ondernemingen kunnen zichzelf positief in de kijker zetten en maken via duaal leren misschien wel kennis met hun toekomstige werknemers.

-          De opleidingsverstrekkers versterken hun netwerk van ondernemers, sectoren, ... en kunnen via samenwerking met collega's hun eigen specialisaties inzetten en verdiepen.

Duaal leren in West-Vlaanderen

West-Vlaanderen heeft van bij de start enthousiast op duaal leren ingezet. Diverse opleidings-verstrekkers zetten proefprojecten op en ondernemingen vroegen hun erkenning als leerwerkplek aan. Ondertussen is er een gevarieerd aanbod van trajecten duaal leren in het secundair onderwijs, van onderhoudsmechanica over tuinaanleg tot zorgkundige. Dit aanbod blijft groeien, en ook in het hoger en volwassenenonderwijs wordt met duaal leren geëxperimenteerd.

Het opleidingsaanbod duaal leren in West-Vlaanderen vind je terug op:

www.west-vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming/duaal-leren-west-vlaanderen

  'Het Provinciaal Domein' belicht 'duaal leren'