Herdenkingstoerisme blijft ook na de eeuwherdenking belangrijk voor de Westhoek


De terugval in vergelijking met vorig jaar was verwacht. 2018 was met 540.000 bezoekers immers het op één na drukst bezochte jaar van de vijfjarige herdenking. In vergelijking met 2012, net voor de start van de herdenkingsperiode, noteert Westtoer zelfs een toename van 20 procent voor de eerste tien maanden.

Een deel van de groei die door de herdenkingsperiode tot stand kwam, wordt geconsolideerd in de cijfers voor 2019. Voor het volledige jaar 2019 raamt Westtoer het herdenkingstoerisme voorlopig op 415.000 à 425.000 bezoekers. Ter vergelijking telden we in 2007, het jaar waarop 90 jaar Slag om Passendaele werd herdacht, 370.000 bezoekers. Dit betekent dat we in 2019 circa 15% meer bezoekers verwelkomen dan in 2007, een sterk jaar in de periode vóór de eeuwherdenking.

Terugblik op 100 jaar Groote Oorlog                                                                               

De Westhoek kijkt tevreden terug op een indrukwekkende opkomst voor de eeuwherdenking van de Groote Oorlog. Voor de periode 2014-2018 noteerde het Kenniscentrum van Westtoer in totaal 2,8 miljoen herdenkingsbezoekers in de Westhoek. Het beeldjesproject CWRM in Ieper meegerekend, klokt de regio af op drie miljoen bezoekers in de voorbije vijf jaar. Dit is een half miljoen bezoekers meer dan vooropgesteld.

De respectvolle manier waarop de Westhoek de Eerste Wereldoorlog heeft herdacht, zorgde in binnen- en buitenland voor ruime weerklank. Dit werd ook opgemerkt door internationale media zoals de New York Times en het NRC Handelblad. "Ook de tevredenheid van bezoekers scoorde hoog", aldus Sabien. "Zo vond 90% van de bezoekers dat de regio met respect omging met het WOI-erfgoed."

De Westhoek in 2020 in het teken van Wederopbouw                                                     

De Westhoek staat in 2020 in het teken van de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog met een jaarprogramma van tentoonstellingen, evenementen en stadswandelingen. Met het ‘Feniks' project bundelen gemeenten en musea van de Westhoek hun krachten.

Thematische tentoonstellingen en publieksevenementen brengen het verhaal van de heropleving van de regio. Wandel- en fietsroutes nemen bezoekers mee langs de markantste wederopbouwsites in de Westhoek. Enkele unieke wederopbouwsites worden voor het eerst (tijdelijk) toegankelijk gemaakt voor het grote publiek. Feniks loopt van begin maart tot eind november 2020. Het Feniks project wordt gerealiseerd met de financiële steun van het Departement Buitenlandse zaken en van Toerisme Vlaanderen.

Het opvolgen van de bezoekersaantallen voor het herdenkingstoerisme in de Westhoek gebeurt door het Kenniscentrum van Westtoer in samenwerking met Toerisme Vlaanderen. Westtoer doet hiervoor een beroep op de cijfers van zes musea en vier begraafplaatsen in de Westhoek: het In Flanders Fields Museum, het Memorial Museum Passchendaele 1917, Talbot House, het Museum aan de IJzer, de Dodengang en Bayernwald, Tyne Cot en Lijssenthoek Cemetery en de Duitse begraafplaatsen in Langemark en Vladslo. Daarnaast worden sinds 2014 ook de bezoekers meegeteld die enkel Westfront in Nieuwpoort hebben bezocht.

Meer info op www.feniks2020.be

 Herdenkingstoerisme blijft ook na de eeuwherdenking belangrijk voor de Westhoek