Hier komt de fietssnelweg F7


Het wordt voor de zwakke weggebruiker het belangrijkste dossier van de hele bestuursperiode, de fietssnelweg die de stations van Kortrijk, Harelbeke en Waregem verbindt. De afgelopen maanden gaf de provincie de burgers de kans om aan te geven waar ze willen dat die fietssnelweg komt: ten noorden of ten zuiden van de spoorweg. De oplossing is een typisch Belgische compromis geworden Het wordt een fietssnelweg die drie keer van kant verandert, door middel van nieuw aan te leggen bruggen en tunnels.

"Het aan te leggen stuk fietspad is dertien kilometer lang", zegt Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD), gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening. "We verbinden niet alleen de stations, maar laten het nieuwe pad ook zo veel mogelijk aansluiten op fietsnetwerken."

In Kortrijk gebeurt dat op het Guldenspoorpad. Ter hoogte van de Passionistenlaan komt een nieuwe tunnel waardoor het fietspad even verhuist naar de noordkant. In Harelbeke gaat de fietssnelweg opnieuw naar de zuidkant door een nieuwe tunnel in de Stasegemsestraat. Hij verhuist een laatste keer opnieuw naar de Noordkant, ter hoogte van de bestaande onderdoorgang.

Ongeruste bewoners

Daarvoor zal de provincie overleg plegen met de al ongeruste bewoners uit de Tapuitstraat, die vrezen voor onteigeningen. "Op dit ogenblik is er nog geen sprake van onteigeningen. Er is een voorkeurstracé bepaald, waardoor we nu de gesprekken kunnen aangaan met de betrokken omwonenden. Op die manier willen we samen met de eigenaars zoeken naar oplossingen in der minne", klinkt het bij de provincie.

De gesprekken worden nu opgestart. "Tegelijkertijd wordt de concrete inrichting per segment van de fietssnelweg verder uitgetekend", zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Jurgen Vanlerberghe (SP.A).

De aanleg van de fietssnelweg start ten vroegste in 2022 en verloopt gefaseerd.

Bron: Het Nieuwsblad, 14 december 2020.