Provincie Boeverbos bedekt met groendak


Innovatief bouwen
Na een grondige inspectie van het zinken dak en de goten besloot de Provincie om het dak grondig te renoveren. Omdat het zinken dak niet voldeed aan de verwachte levensduur bekeek het bestuur de mogelijkheid om een ander daktype te installeren. In het kader van duurzaam en innovatief bouwen opteerde de Provincie voor de realisatie van een kunststoffen dakbedekking gecombineerd met een lichtgewicht groendak.

Voordelen
De keuze voor die dakbedekking en een groendak is ingegeven heeft veel voordelen. Zo verdubbelt de levensduur van de kunststoffen dakhuid door het groendak en is die beschermd tegen mechanische schade, thermische schokken en UV-straling. Het groendak heeft ook een hoge brandweerstand en het rioleringsstelsel wordt minder belast omdat het dak water vertraagd afvoert.
Daarnaast vermindert het dak de stedelijke opwarming, draagt het bij tot schonere lucht door de absorptie van vervuilende deeltjes en is er een reductie van CO2-uitstoot. Het dak zorgt ook voor een reductie van energieverbruik, zowel voor verwarming als verkoeling. Bovenop deze werken besloot de Provincie bijkomend te gaan isoleren.

Groendak
Het groendak heeft een oppervlakte van 730 m². De vegetatie bestaat uit een mengeling van een tiental sedums. Dat is een soort vetplant. Die slaan water op in hun bladeren en zijn hierdoor uitermate geschikte voor verschillende klimaten. Ook zeldzame insectensoorten gedijen goed en de planten voorzien voedsel voor onder meer bijen en vlinders.

Investering
De werken begonnen in het voorjaar namen 148 werkdagen in beslag. De Provincie West-Vlaanderen investeerde 350.332,09 euro.

 Provincie Boeverbos bedekt met groendak