Toont maquette definitieve plannen voor Menen-West?


Tientallen gebouwen, waarvan enkele mastodonten. Enkele plassen water en wat boompjes. Een schril contrast met hoe het platteland tussen de N58, N8, Ringlaan en Bloemenwijk er nu uitziet. Al jaren is het de hoop van de provincie West-Vlaanderen, de stadsbesturen van Menen en Wervik en heel wat bedrijven om er het nieuwe industrieterrein Menen-West in te planten.

Alle ondernomen pogingen daartoe liepen uit op een sisser, maar de provincie hoopt nu met een nieuwe aanpak toch de harten van de bewoners te winnen. Zo organiseerde het in november vorig jaar rondetafelgesprekken met alle betrokken partijen. De soorten bedrijvigheid, mobiliteitskwesties, groen, luchtkwaliteit en geluidsoverlast - alles werd er besproken.

Met die input gingen ontwerpers van de provincie, Menen, Wervik, de West-Vlaamse intercommunale begin vorige maand aan de slag. Daarbij kregen ze de hulp van twee externe ontwerpers van OTO-landscape uit Rotterdam, dat ook het ontwerp van Park ter Walle voor zijn rekening nam.

Dé blikvanger na die ontwerpoefening was een maquette. "Het was net de bedoeling van de ontwerpoefening om deze informatie te vertalen naar een tastbaar ontwerp. De maquette vormt hierbij een praktisch middel om het voor een breed publiek uit te leggen", zegt Sabien ­Lahaye-Battheu, gedeputeerde voor ruimtelijke planning voor de provincie West-Vlaanderen.

De Alerte Koekuit

Een praktisch middel en geen mini-versie van het toekomstige bedrijventerrein dus. Toch leidt de maquette tot enige ongerustheid, niet in het minst bij actiegroep De Alerte Koekuit. "Volgens mij is het een psychologische techniek om weer volgende stappen te ondernemen", zegt Rik Vandamme van de actiegroep. "Het is uiteindelijk gewoon een nieuw decor voor weer hetzelfde. Weer een bufferzone, de zwaarste bedrijven weg van de Bloemenwijk."

Het is nu de bedoeling om op basis van de rondetafelgesprekken en de ontwerpoefening een beter inzicht te krijgen op het plangebied. "Op basis hiervan kunnen we achterhalen welke onderdelen cruciaal zijn om te verankeren in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan", aldus Sabien Lahaye-Battheu.

De resultaten uit de ontwerpoefening worden nu verwerkt tot een ontwerp-PRUP zodat het voorlopig vastgesteld kan worden door de provincieraad. Dit is voorzien voor april. "Dat ontwerp zal aan het brede publiek voorgelegd worden tijdens een openbaar onderzoek en zal ook tijdens een infomarkt verduidelijkt worden - met onder meer die maquette."

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen bezwaren worden ingediend die dan tot een advies zullen leiden. Op basis daarvan kan het RUP nog wijzigen. De definitieve vaststelling daarvan zou nog dit najaar moeten plaatsvinden. Bij De Alerte Koekuit denken ze niet dat het deze keer wel raak zal zijn. "Hopelijk komt de provincie tot de conclusie dat de maquette niet kan doorgaan voor een degelijk voorstel."

Bron: Het Nieuwsblad, 12 maart 2020.