Provincie West-Vlaanderen neemt nieuwe initiatieven om gevolgen coronacrisis aan te pakken


1. We willen de 64 West-Vlaamse gemeenten één euro per inwoner subsidiëren voor de aankoop van mondmaskers. Een belangrijk aspect bij de versoepeling van de maatregelen zal het gebruik van mondmaskers zijn. Ze kunnen extra bescherming bieden bij het organiseren van activiteiten. Met het toekennen van het trekkingsrecht van één euro per inwoner aan steden en gemeenten, kunnen die zelf het initiatief houden en bijvoorbeeld bij de aankoop van kwalitatieve mondmaskers ook goede doelen zoals 'Think Pink' ondersteunen.

2. We willen, samen met deelnemende steden en gemeenten, ook één euro per inwoner voorzien om te investeren in een ‘zomer in West-Vlaanderen'. Met dat trekkingsrecht willen we de lokale overheden stimuleren meer beleving in West-Vlaanderen te organiseren. De gemeenten krijgen een belangrijke rol om, samen met de Provincie, het lokale belevingsaanbod in beeld te brengen, een stuk te initiëren en ook te coördineren.
Meer dan ooit zullen West-Vlamingen hun zomer in eigen provincie doorbrengen. Ook toeristen zullen West-Vlaanderen opnieuw bezoeken. Daarom zal de spreiding in de tijd en in de ruimte van mensen belangrijk zijn. Het afstemmen tussen initiatieven en mensen op regioschaal is daarom ontzettend belangrijk, niet enkel voor De Kust, maar voor de hele provincie.
We willen een zekere vorm van regionale samenwerking zien tussen de gemeenten, mede in samenspraak met de provinciale agentschappen Westtoer, Inagro en POM West-Vlaanderen en andere partners.

De Provincie wil met die twee nieuwe initiatieven, van zodra de Nationale Veiligheidsraad dit toelaat, van een lockdown naar een start-up gaan, samen met alle West-Vlamingen en de West-Vlaamse gemeente- en stadsbesturen. Ze wil mee helpen aan een manier om dit corona-proof te laten gebeuren.

 Provincie West-Vlaanderen neemt nieuwe initiatieven om gevolgen coronacrisis aan te pakken