Akkoord over een gefaseerde opstart van het kusttoerisme


Een gemeenschappelijk voorstel om de zomer te organiseren (aanpak voor de gehele kust, maar ook regels per gemeente) is in de maak. Alle burgemeesters mogen tot 11 mei hun voorstellen indienen bij Westtoer. Daarna bezorgen we een consensusvoorstel aan de Nationale Veiligheidsraad, die uiteindelijk beslist.

Gemeenschappelijk standpunt:

"We respecteren vanuit de Kust alle regels van de Nationale Veiligheidsraad en doen daarom een nieuwe oproep aan de bevolking om de regels na te leven.

We worden overspoeld met vragen om naar de Kust te komen. We hebben heel veel begrip voor deze vragen. Vanuit de Kust willen we niet verantwoordelijk zijn voor de heropflakkering van het virus, maar we streven er wel naar dat het toerisme en de handel terug kunnen floreren op een veilige manier.

Daarom stellen we vanuit de Kustburgemeesters een gefaseerde aanpak voor: 

Als eerste fase stellen we voor om tweedeverblijvers (eigenaars van appartementen, huizen en caravans) en mensen die een lang huurcontract (minstens 1 jaar) hebben terug naar hun tweedeverblijf te laten gaan vanaf 18 mei en er te laten verblijven.

We stellen ook voor om de heropstart van het dagtoerisme te koppelen aan de heropening van de horeca.

Op 11 mei komen we met de kustburgemeesters opnieuw samen om de volgende stappen te zetten in het toelaten van bezoekers aan de Kust. Ter voorbereiding bekijken we hoe de stranduitbating kan aangepakt worden. De kustgemeentes sturen hun voorbereiding hierover door naar Westtoer, die kijkt met de gouverneur, IKWV en MOW wat het gemeenschappelijke kader kan zijn voor het tellen van het aantal personen per zone, de controle, het beheer van de stromen naar de kust, het sturen vanop afstand, de communicatie naar de bezoeker... We bekijken hiervoor de mogelijke opties voor innovatieve middelen voor sturing en communicatie en we contacteren NMBS en De Lijn om afspraken te maken."

Sabien: "De gezondheid blijft absolute voorrang hebben. Laat ons allen nog even volhouden en maatregelen naleven, zodat we de zomer in de beste omstandigheden kunnen beleven."

 Akkoord over een gefaseerde opstart van het kusttoerisme