Provincie en Westtoer bieden relancesteun voor toeristische ondernemingen


De transitiesteun komt er in de eerste plaats voor familiale hotels, B&Bs, vakantiewoningen, kampeerbedrijven en jeugd-en groepsverblijven. Belangrijke voorwaarde is dat het om KMO's gaat of dat de ondernemingen een vzw-structuur hebben. "De logiessector is van alle sectoren veruit het zwaarst getroffen door de coronacrisis. De bezetting is op quasi 0% teruggevallen. Een alternatief product zoals take-away of online verkoop is voor deze bedrijven niet mogelijk. Het stimuleren van overnachtingen is meteen ook een belangrijke katalysator voor andere sectoren zoals restaurants, cafés en retail", zegt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu. "Naast het logies willen we private toeristische attracties en musea een duwtje in de rug geven. Het gaat hier vaak kleine en weinig kapitaalkrachtige vzw's. Bij de heropleving van het toerisme geven we extra aandacht aan het ‘beleefbaar' toeristisch aanbod: verblijfstoeristen in West-Vlaanderen moeten iets kunnen beleven en bezoeken. Tot slot krijgen ook toeristische infopunten een beperkte steun om hun onthaal- en informatiefunctie te blijven vervullen."

De transitiesteun is een tussenkomst van 50 % voor volgende kosten:

  • maatregelen die op zeer korte termijn noodzakelijk zijn om de veiligheid en de social distancing van bezoekers en werknemers te garanderen;
  • investeringen op middellange termijn (2020-2021) om de ondernemingen op een structurele en innovatieve manier meer coronaproof te maken: we denken hier bijvoorbeeld aan virtuele toepassingen, ingrepen in het bezoekersparcours, aanpassingen in ontbijtruimtes en andere gemeenschappelijke ruimtes, ingrepen in het gemeenschappelijk sanitair op campings, inrichting van buitenruimtes met belevingsbubbles voor gezinnen en kleine groepen, enz.;
  • communicatie en marketingacties om de bedrijven bij heropstart opnieuw in de markt te zetten

Afhankelijk van de beddencapaciteit bij logies en het aantal bezoekers in 2019 bij attracties varieert de steun tussen de 2.500 euro en de 7.500 euro. Voor de erkende toeristische infopunten is het bedrag beperkt tot 1.250 euro.

Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu: "In deze crisis blijven we niet bij de pakken zitten. We willen snel en daadkrachtig handelen. Na de goedkeuring in de provincieraad van 28 mei, lanceren we vanuit Westtoer en de provincie meteen een eerste oproep. We verwachten de eerste aanvraagdossiers op 15 juni. Een jury met specialisten van Westtoer en de Provincie zal samen met vier externe experten de dossiers beoordelen. Bedoeling is dat de deputatie de eerste dossiers begin juli kan goedkeuren. Een tweede indieningsdatum is voorzien op 15 september."

Vlaanderen vakantieland 2.0

Westtoer werkt samen met Toerisme Vlaanderen, de vier andere provincies, de kunststeden waaronder Brugge en Logeren in Vlaanderen aan een globale campagne om de heropstart van het toerisme te ondersteunen. Vakantie in eigen land is meer dan ooit aan de orde. Stefaan Gheysen, algemeen directeur van Westtoer : "Moeilijke tijden creëren unieke kansen en samenwerkingsverbanden. De Vlaanderen Vakantieland-campagne wil een mindswitch tot stand brengen : we willen dat de mensen terug aan vakantie denken en dat ze Vlaanderen als een alternatieve bestemming voor een buitenlandse reis overwegen. Naast de Kust heeft onze provincie unieke plekken en logeeradressen in het Brugse Ommeland, de Leiestreek en de Westhoek. "

 Provincie en Westtoer bieden relancesteun voor toeristische ondernemingen