Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 06 juli 2020


Beluister hier het audioverslag van de gemeenteraad

Open Vld kwam tussen op diverse punten. 

Raadslid Christine Verdonck bestudeerde het jaarverslag van het sport-en recreatiebad De Kouter. Zij stelde opnieuw een daling van in de totale omzet met 4%. In 2018 bedroeg de daling 6,87%.

In de ocmw-raad stelde Sophie Gruwez voor om jaarlijks een verslag op te maken over de werking van ocmw/BCSD. 

Nogal wat agendapunten van de gemeenteraad vroegen om een tussenkomst en een woordje uitleg: de jaarrekeningen 2019 en aanpassingen van het meerjarenplan 2020, het lokaal toewijzingsreglement voor ouderen 65+, het WinVorm-project stationsomgeving, de goedkeuring van het project 'Dureau', de aanpassing van het gemeentelijk subsidiereglement ter ondersteuning en bevordering van de lokale economie in de woonkernen en de concessie in het kader van de horeca-uitbating De Kring.

In een toegevoegd punt stelde raadslid Johan Lefever voor om de heer George Sutherland de titel te verlenen van 'ereburger van stad Poperinge'. 

Sabien vroeg de schepen van burgerlijke stand om het ook in Poperinge mogelijk te maken om (wettelijk) te huwen op een andere locatie dan in het gemeentehuis. 

Raadslid Isabel Sticker vroeg waar de kei, die in 1988 op de markt werd geplaatst als symbool voor de Poperingse koppigheid, gebleven is sinds die werd weggehaald bij de heraanleg van de markt (2010). 

 

  

 Gemeenteraad coronaproof  Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 06 juli 2020  Dries Delannoy