Provincie huldigt 'oprustgestelden'


Beste gepensioneerde medewerkers van de provincie West-Vlaanderen,

Beste aanwezigen,

Ik wil jullie van harte welkom heten op jullie huldiging, vandaag nemen we afscheid van 22 gewaardeerde medewerkers waarvan er 12 aanwezig zijn. Na jarenlange trouwe dienst mogen jullie de provincie achter jullie laten en genieten van het welverdiende pensioen. Toen ik de uitnodiging van vandaag zag las ik ‘viering van de oprustgestelden' en ik moest dit toch tweemaal lezen. Want van rust zal er waarschijnlijk geen sprake zijn. Het is een cliché zo hoog als een huis maar het wordt gezegd dat gepensioneerden nooit tijd hebben. Want dat betekent dat jullie volop van het leven kunnen genieten en aangename zaken beleven.

De huldiging vandaag is anders dan alle anderen, door het coronavirus leven we in bijzondere tijden. Iedereen is hier vandaag binnengekomen met een mondkapje, we moeten voldoende afstand bewaren. Met spijt in het hart kan ik jullie hier vandaag niet naar voren roepen, want onze gezondheid...dat is het allerbelangrijkste dat we hebben, dat moeten we koesteren.

Maar, uit onderzoek blijkt dat gepensioneerden die een goed afscheid hebben gehad met meer zelfvertrouwen beginnen aan hun nieuwe levensfase. We willen met alle collega's van de provincie West-Vlaanderen dan ook de tijd nemen om alsnog in deze bijzondere tijden op een mooie manier afscheid van jullie te nemen zodat jullie met een goed gevoel van iedere dag kunnen genieten en met een vol blijdschap kunnen terugblikken op jullie carrière bij de provincie West-Vlaanderen.

Ik sprak zonet van "de provincie achter je te laten". Maar we weten allemaal dat dit allerminst evident zal zijn, voor velen zal dat zelfs nooit lukken, want de provincie van West-Vlaanderen dat zit in ieder van ons. West-Vlaanderen is de gedreven provincie, met uitermate gedreven medewerkers. Deze medewerkers zijn de stevige fundamenten waarop onze provinciale werking rust, mede door jullie dagdagelijkse inzet is onze provincie geworden wat het op vandaag is. Een provincie van werkers, een provincie van genieters, maar ook een provincie waar het leuk vertoeven is, waar je rust kunt vinden.

Velen van jullie hebben deze provincie ook zien transformeren tot het professionele bestuursorgaan dat het op vandaag is met de vele kwaliteitsvolle diensten, de prachtige provinciale domeinen en vooral de vele getalenteerde mensen. Ik ben ervan overtuigd dat ieder van jullie boeken vol verhalen kunnen schrijven over jullie jaren in dienst van de provincie. Misschien is het ook geen slecht idee om die verhalen te delen zodat ze niet verloren gaan. Ik wens toch nog even te benadrukken dat de sociale dienst van de provincie jaarlijks tal van activiteiten organiseert voor de gepensioneerde werknemers, ik hoop ieder van jullie dan ook de komende jaren nogmaals tegen het lijf te mogen lopen tijdens één van deze evenementen.

Maar nu mogen jullie dus genieten van jullie pensioen, ik kan mij volledig inbeelden dat de datum van de laatste werkdag al maandenlang met fluo was aangeduid in de agenda. Het is een absolute mijlpaal in jullie leven, het is de grens tussen het verleden en de toekomst. Vol verlangen werd uitgekeken naar de dag waarop niets meer moet en de dingen vanzelf komen. Verlangen ook naar wat nog komen zal: de ene persoon zal gaan reizen, de andere zal eindelijk werk maken van die stapel boeken die op zich laten wachten om te verslinden en nog anderen zullen zich omringen door familie en vrienden. Wat jullie toekomstplannen ook mogen zijn, ik gun het jullie van ganser harte.

Ik besluit met jullie namens mijn collega's binnen de bestendige deputatie en mezelf oprecht en uit het hart van harte bedanken voor jullie inzet voor onze prachtige provincie. Ik wens jullie het allerbeste vandaag, morgen en de verdere toekomst. Maar bovenal wens ik jullie een goede gezondheid, want daar begint alles mee. Ik wens jullie dagen vol goed gevoel en ik hoop ten zeerste dat jullie steeds met een warm en goed gevoel terugdenken aan de provincie West-Vlaanderen.

Ik dank jullie!

 Provincie huldigt 'oprustgestelden'