Technoboost: 'Escape from your school!' van start


Omwille van Corona en het verbod op massa-evenementen werd met Technoboost beslist om het tijdelijk over een andere boeg te gooien. Aangezien leerlingen niet naar Technoboost kunnen komen, brengen we Technoboost graag naar de school!

De klassen die deelnemen, ontvangen kosteloos een pakket met challenges rond verschillende onderwerpen: elektriciteit, mechanica, voedingsindustrie, textiel, chemie,.... Het pakket bevat lesfiches, lesdoelen en eindtermen, volledig volgens de STEM-didactiek. Bovendien wordt specifiek verbruiksmateriaal, dat in klas of thuis niet voorradig is, meegeleverd.

Leerkrachten kunnen de verschillende uitdagingen - in de vorm van een escape-room - op eigen tempo doorlopen. Bedoeling is dat leerlingen kennismaken met techniek en technische beroepen en gestimuleerd worden om op onderzoek uit te gaan en zelf oplossingen te bedenken. De klassen die tegen 30 april 2021 minstens 5 challenges doorstaan, kunnen in mei 2021 gratis naar het Technoboost slotevent ontsnappen.

Technoboost

Technoboost wil een duurzaam antwoord bieden op enerzijds het stijgende tekort aan geschoolde technici voor de West-Vlaamse arbeidsmarkt en de vergrijzing van de beroepsbevolking in de industrie en anderzijds de vraag naar opwaardering van het technisch en beroepsonderwijs. Vandaar het gezamenlijk initiatief Technoboost waarbij de krachten en middelen gebundeld worden. De focus ligt hierbij op het studiegebied elektriciteit-mechanica.

De partners willen zich samen inzetten voor de algemene promotie van de industriële sectoren met daaraan gerelateerd het technisch onderwijs, opleidingen en beroepsfuncties met als doel:

- het aantal technische werkkrachten in de bedrijven die de sectoren vertegenwoordigen te verhogen;

- de negatieve perceptie te doen kantelen door het technisch onderwijs en technische beroepen op een positieve manier in de kijker te zetten;

- leerlingen, ouders, werkzoekenden en andere betrokkenen kennis te laten maken met, en te informeren over de technische opleidingen en beroepen;

- de betrokken sectoren op een positieve manier in de kijker te zetten.

Meer info: https://www.technoboost.be/

 Technoboost: 'Escape from your school!' van start