30 procent minder overnachtingen in West-Vlaanderen: "Toch investeert toerismesector volop"


In de Westhoek is het beeld iets gevarieerder. Voor de hotels en jeugdlogies gaat het over ongeveer 60 procent minder overnachtingen, terwijl B&B's en kortkampeerplaatsen 40 procent achteruitgaan. Aan de kust zijn globaal dan weer een kwart minder toeristische overnachtingen opgetekend. "Met een sterke veerkracht blijft de toeristische sector ook in moeilijke tijden toekomstgericht investeren in kwaliteit en beleving. Wij engageren ons daarom om een hele reeks initiatieven te steunen", zegt Sabien Lahaye-Battheu. De ruim 300 nieuwe aanvragen passen in het subsidiereglement ‘Beleef West-Vlaanderen'. Een 190-tal aanvragen komt uit de private sector. De finale beoordeling van de aanvragen volgt tegen begin juli. Eind vorig jaar heeft de provincie voor de relancesteun al 270 dossiers goedgekeurd, goed voor een bedrag van bijna 900.000 euro.

Bron: Het Laatste Nieuws, 27 januari 2021 (verscheidene edities)  

 

"Maar het is een ware uitputtingsslag"

Stefaan Vanderstraeten van Menin Gate School Hotels in Ieper ziet al een jaar lang geen klanten meer. Hij kijkt onzeker naar de toekomst, maar toch geeft hij de moed niet op. Meer nog, hij maakt van de nood een deugd om zijn panden waar nodig te renoveren. De Ieperling is niet alleen, de provincie ontving al ruim 300 subsidieaanvragen voor nieuwe toeristische projecten in West-Vlaanderen.

2020 is een jaar om snel te vergeten voor de logiessector in West-Vlaanderen, met ongeveer 30 procent toeristische overnachtingen minder dan in 2019. In heel de provincie zijn de cijfers dramatisch. Brugge werd nog het hardst getroffen met zo'n 68 procent minder overnachtingen dan in 2019. In de Leiestreek noteren we 55 procent minder overnachtingen. Aan de kust is de daling bij hotels en jeugdlogies net iets scherper dan bij B&B's en kortkampeerplaatsen. De globale negatieve tendens aan de kust wordt getemperd door de verhuur van vakantiewoningen. Globaal zijn er aan de kust vorig jaar ongeveer een kwart minder toeristische overnachtingen gerealiseerd.

In de Westhoek waren er voor hotels en jeugdlogies ongeveer 60 procent minder overnachtingen, terwijl B&B's en kortkampeerplaatsen 40 procent achteruitgaan. "Dat cijfer is een gemiddelde, want wij hebben al een jaar lang 100 procent minder overnachtingen", zegt Stefaan Vanderstraeten van Menin Gate School Hotels. De logiesuitbater heeft zo'n 600 bedden ter beschikking waarvan zo'n 52 in Menin Gate School Hotels, pal aan de Menenpoort. Vanderstraeten baat ook The Poppies en The Salient in Ieper, Old School Haringe en The Poppies over de Franse grens uit. Zijn publiek bestaat vooral uit (veelal Britse) jongeren en groepen.

270 dossiers

"Ik lig al een jaar aan de ketting", zucht de logiesuitbater. "We kunnen niets doen, het is dramatisch. We weten absoluut niet wat de toekomst brengt. Wanneer wordt het weer normaal? Komen de Britten terug? Op al die vragen hebben we geen antwoord." Stefaan Vanderstraeten is blij dat de overheid steunmaatregelen uitschrijft en hij probeert die middelen zo goed mogelijk te gebruiken. "Ik maak van de gelegenheid gebruik om enkele zaken te renoveren. De overheid zal echter niet kunnen blijven geven, ooit moeten we weer verder. Het is koffiedik kijken hoe we 2021 zullen doorkomen op financieel vlak. Of ik het nog zie zitten? Opgeven is geen optie, we moeten verder doen, maar het is een ware uitputtingsslag. Gelukkig helpen de collega's elkaar."

Ondertussen hebben de provincie West-Vlaanderen en Westtoer ruim 300 subsidieaanvragen ontvangen voor nieuwe toeristische projecten in West-Vlaanderen. Opvallend is het sterk aandeel van de private sector met een 190-tal projectideeën. "Met een sterke veerkracht blijft de toeristische sector in moeilijke tijden toekomstgericht investeren in kwaliteit en beleving. De provincie en Westtoer engageren zich om een hele reeks initiatieven te steunen", aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer.

De ruim 300 nieuwe aanvragen kaderen in het subsidiereglement ‘Beleef West-Vlaanderen'. Met dat reglement wil men inspelen op de relance van de toeristische sector. Het reglement wil een impuls geven aan de toeristische beleving in West-Vlaanderen. In de komende maanden worden de projectideeën verder uitgewerkt. De finale beoordeling volgt tegen uiterlijk begin juli. Eind vorig jaar heeft de provincie West-Vlaanderen in het kader van de relancesteun al 270 dossiers goedgekeurd, goed voor een bedrag van bijna 900.000 euro.

Ongelijke behandeling

"Meer dan ooit ondersteunt Westtoer de toeristische ondernemers die getroffen worden in deze crisis", zegt algemeen directeur Stefaan Gheysen. "Het provinciebedrijf overlegt voortdurend met hogere overheden om de steun aan de toeristische sector mogelijk te maken. In samenwerking met de sector werd een crisisnota opgemaakt met een lijst van problemen. In de nota wordt gevraagd dat de federale en Vlaamse steunmaatregelen aangehouden blijven tot een globale heropstart van het toerisme mogelijk is. Een actueel hangijzer is de vraag tot heropening van de terreingebonden logies zoals vakantieparken, campings en bungalowparken die sinds 3 november 2020 verplicht gesloten zijn. De betrokken sector ervaart de verplichte sluiting als een ongelijke behandeling tegenover andere logiessectoren. Accommodaties op vakantieparken en campings kunnen op een even veilige manier aangeboden worden dan andere logies."

Bron: Het Laatste Nieuws, 27 januari 2021 (editie Westhoek)