Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 21 december 2020


Handelaars, die na de stopzetting van hun activiteiten in het pand blijven wonen en de gewezen etalage achter een gordijn verstoppen, zullen hiervoor belastingen moeten betalen. Het bestuur wil hiervoor 15 jaar terug keren in de tijd! Om deze reden heeft onze fractie onthouding uitgesproken bij de stemming. 
 
Ook bij de stemming over het gemeentelijk subsidiereglement ter ondersteuning en bevordering van de lokale economie in de woonkernen vanaf 2021 werd onthouding uitgesproken. Isabel stelde dat we dit punt nog nooit goedgekeurd hebben, want de toekenning van deze subsidies werd gekoppeld aan de verplichte (dure) deelname aan het Pop.pas-project, en dit voor 5 jaar. Ons motto is altijd geweest: motiveer de handelaar in plaats van te sanctioneren. En vandaag heeft het stadsbestuur het licht gezien en wordt deze verplichting opgeheven. Het systeem wordt omgedraaid: wie zich wél verbindt aan het Pop.pas-project voor minstens twee jaar, krijgt 200 euro bovenop de premie. En dat, collega's, dat is inderdaad motiveren.
Een tweede heikel punt binnen dit reglement, ook al meer dan eens aangekaart door onze fractie, is de afbakening van het gebied waarbinnen de premies kunnen worden verkregen. Het reglement dat vanavond voorligt, is een stap in de goede richting wat de deelgemeenten betreft, maar gaat voor ons niet ver genoeg als het over het centrum van Poperinge gaat. Een handelaar in de Peperstraat (waar trouwens meerdere handelszaken gevestigd zijn) of in de Duinkerkestraat kan nog altijd geen aanspraak maken op deze subsidies... 
 
Herbekijk hier de gemeenteraad 
 
Herbeluister hier de gemeenteraad 
 Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 21 december 2020