Provincieraad keurt subsidiereglement 'onroerende erfgoedprojecten' goed


Het reglement bestaat uit drie grote onderdelen. Een eerste is ondersteuning voor het onderhoud van onroerend erfgoed door maatwerkbedrijven. Dat zijn de voormalige beschutte werkplaatsen. De Provincie komt hier op jaarbasis tot 4.000 euro tussen. Maatwerkbedrijven kunnen perfect instaan voor basisonderhoud van erfgoed.

Een tweede luik bestaat uit een subsidie voor kleine herstellingen van niet-beschermd onroerend erfgoed door een erkend aannemer. Hiervoor kan een subsidie bekomen worden tot 7.500 euro. Het erfgoedpand moet wel lid zijn van Monumentenwacht West-Vlaanderen.

Tot slot kan ook nog een subsidie bekomen worden voor de ontsluiting van onroerend erfgoed. Ook hiervoor kan een subsidie bekomen worden tot 7.500 euro. Hiermee stimuleert de Provincie eigenaars om hun erfgoed toegankelijk te maken en te ontsluiten voor het publiek. Op die manier wil de Provincie de beleving van onroerend erfgoed versterken en bekend maken bij het publiek. Die vraag rees ook nadrukkelijk tijdens de coronacrisis toen veel inwoners kleine pareltjes ontdekten in hun eigen omgeving.

Klein historisch erfgoed

Beeldbepalende monumenten zoals kerken, publieke historische gebouwen en minder bekende erfgoedpanden die op de Vlaamse inventaris staan, komen in aanmerking, maar er gaat bijzondere aandacht naar ‘klein historisch erfgoed', zoals kapellen, gedenktekens, kiosken, standbeelden, bakovens of waterputten. Dit bescheiden erfgoed maakt immers het karakter uit van een stad, dorp, buurt of landschap.

Permanente onderhoud

Het reglement komt er om erfgoedeigenaars en -beheerders te stimuleren om in te zetten op onderhoud en herstelling. Al te vaak gaat de aandacht uit naar premies voor grootschalige restauratieprojecten, maar dagelijks onderhoud schiet daar vaak bij in terwijl permanent onderhoud en periodieke herstellingen meer dan nodig zijn.

www.west-vlaanderen.be/erfgoed 

 Provincieraad keurt subsidiereglement 'onroerende erfgoedprojecten' goed