Week van de Vrijwilliger: 700 x dank u voor de peters/meters van Westtoer!


Bekijk hier de aflevering!

Om de West-Vlaamse wandel- en fietsroutes en -netwerken op punt te houden, doet Westtoer een beroep op vrijwilligers. De peters/meters melden de onvolkomenheden die zich langsheen een route of netwerk voordoen. Dat kan bijvoorbeeld een bordje zijn dat ontbreekt, een paal en/of wegdek dat beschadigd is, verkeerde bewegwijzering, wegeniswerken, overmatige begroeiing, bord overschilderd, enz. 

Elke route wordt vier keer gecontroleerd door verschillende peters/meters. Na de controle worden de onvolkomenheden ingegeven in een databank. Elk paaltje heeft een uniek nummer. Zo weten de onderhoudsploegen meteen over welk paaltje het gaat, welk type bord er hangt, enz. Op basis daarvan voert een ploeg van Westtoer herstellingen uit. Ook iedere wandelaar of fietser kan een gebrek signaleren, via de website www.routechirurg.be.

Indrukwekkende cijfers

Het fietsnetwerk telt 3.180 km fietsplezier, met meer dan 1.000 knooppunten en ongeveer 100 fietsstartpunten. Er zijn op het netwerk alleen al, meer dan 20.000 borden en meer dan 14.000 palen. En dan zijn er ook nog themafietsroutes, lusvormige routes, enz. Dit alles samen zorgde in 2020 toch voor 7,3 miljoen recreatieve fietsers in West-Vlaanderen, ons beste fietsjaar tot nu toe: 33% meer dan in 2019.

Ook het wandelnetwerk en de -routes tellen samen bijna 2.200 km: stadswandelroutes, wandelnetwerken, wandellusjes, enz.

Word meter of peter!

Een hoop werk dus voor onze peters/meters! Westtoer startte met de peter- en meterwerking in 1998. Ze waren toen met 81. Nu zijn we bijna 25 jaar later en zijn ze momenteel met 700, maar nieuwe kandidaten zijn steeds welkom.

Aansluiten is eenvoudig: je kiest een route, Westtoer maakt je dan peter/meter van de gevraagde route. Je ontvangt voor de gekozen route een werkkaart en de nodige uitleg/handleiding tijdens de startbijeenkomst. Er zijn in totaal 4 vaste controleperiodes tijdens een jaar, maar je dient slechts één tot maximum 2 maal per werkjaar jouw parcours te controleren. Westtoer zorgt er ook voor dat de vrijwilligers, die hun controleopdracht aan het uitvoeren zijn, verzekerd zijn. Westtoer sloot voor daarvoor een polis af, voor de vrijwilligers en partners die de peter/meter begeleiden.

Meer info: https://www.westtoer.be/nl/inspiratie/peters-en-meters

 Week van de Vrijwilliger: 700 x dank u voor de peters/meters van Westtoer!