Vier West-Vlaamse scholen behalen het Europees STEM school label


Bekijk hier de reportage van Focus/WTV! 

Het European Schoolnet (een netwerk van 32 Europese ministeries van Onderwijs, dat gevestigd is in Brussel en streeft naar innovatie in lesgeven en leren en zich richt tot scholen, onderwijzers, onderzoekers en industriële partners) bepaalde 21 criteria die een hoogwaardig STEM-onderwijs identificeren en waarop scholen geëvalueerd kunnen worden. Aan de hand van het Europees STEM school label tonen deze scholen aan dat er kwalitatief STEM-onderwijs in onze provincie aanwezig is en dat scholen bereid zijn hierop nog verder in te zetten.

Het traject zorgt ervoor dat scholen met een andere blik naar de vertrouwde werking kijken. Iedere school moet aantonen welke inspanningen er op vandaag geleverd worden op vlak van STEM-onderwijs. Dit gaat niet enkel over het niveau van schoolinfrastructuur maar ook bijvoorbeeld over de samenwerking met bedrijven in de buurt, de integratie van digitale leervormen en de professionalisering van leerkrachten.

De scholen werden tijdens het traject ondersteund bij het verzamelen van bewijsmateriaal, het zoeken van experts uit de bedrijfswereld, het praktisch indienen van het dossier en het uitrollen van een lerend netwerk. Wanneer de school het volledige dossier indient, volgt de toekenning van het label en een actieplan.

Voka

"Het traject stopt niet met het behalen van het label", aldus Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. "Het is onze doelstelling om met dit project de samenwerking tussen onze West-Vlaamse ondernemingen en de scholen te versterken en verder te werken aan de kwaliteit van het STEM-onderwijs aan de hand van een actieplan. Daarom wordt er een lerend netwerk uitgerold tussen scholen en bedrijven."

RTC

"Er wordt een lerend netwerk uitgerold tussen scholen en bedrijven, een netwerk waar scholen zowel onderling van elkaar als van de ondernemingen kunnen leren. Kennisuitwisseling en delen van best practices staat hier dus centraal", vult Els Callemein van RTC West-Vlaanderen aan.

Scholen

"Wij geloven als school heel sterk in de meerwaarde van kwalitatief STEM onderwijs en waren al lang op zoek naar een goede maatstaf. Door deel te nemen aan dit traject kunnen we objectief en kritisch naar ons eigen onderwijs kijken. We streven ernaar om, net zoals in de Verenigde Staten, een volledig STEM-ecosysteem te creëren waar onderwijs en bedrijven elkaar vinden en ondersteunen. We zijn dan ook heel blij dat we kunnen deelnemen aan dit traject", aldus Geert Blomme, technisch adviseur Athena Heule.

Leerlingen bouwen er via STEM bijvoorbeeld een eigen digitale escape room, ze ontwerpen een kamer of leren een drone programmeren. "Dit label is een perfecte maatstaf en laat ons toe om objectief en kritisch naar ons eigen onderwijs te kijken. We streven ernaar om, net zoals in de Verenigde Staten, een volledig STEM-ecosysteem op poten te zetten waar onderwijs en bedrijven elkaar vinden en steunen."

Daan Terryn van Prizma Campus VTI Izegem is in de wolken met het label. "Wij zetten al een achttal jaar op STEM in en zien dat als een specifieke manier van lesgeven over alle richtingen heen", duidt hij. "STEM focust op ervaringsgericht leren en actief zoeken naar oplossingen, in combinatie met het opbouwen van uitvoerende capaciteiten. Het grote voordeel is dat STEM alles veel concreter maakt. En dat geeft onze leerlingen vaak een enorme boost."

Provincie

"De vier scholen die hier vandaag het STEM-label uitgereikt krijgen, krijgen niet alleen een schouderklop van het RTC, Voka West-Vlaanderen en de Provincie. Neen, ze krijgen een bravo van een Europees erkend netwerk. Door dit label te aanvaarden engageren ze zich om nog verder te werken aan de kwaliteit van hun onderwijsaanbod en -infrastructuur. Ze stappen in een lerend netwerk en zullen inzetten op intensere samenwerking met bedrijven", besluit Sabien.

Toekomst

De vier scholen die het label behaalden, zijn de start van dit initiatief. Ook tijdens de volgende schooljaren wordt het traject verder uitgerold. Op die manier hopen de initiatiefnemers het kwaliteitsvol STEM-onderwijs in de provincie een boost te geven met als einddoelstelling een grotere en meer kwalitatieve instroom van STEM-profielen naar de West-Vlaamse ondernemingen.

 

Als gedeputeerde voor Onderwijs tekende Sabien present op de Athena campus te Heule voor de uitreiking. Lees hier haar speech:

We zijn als Provincie niet alleen fier om hier vier West-Vlaamse scholen te presenteren die het European STEM School Label behaalden, maar ook blij hier vandaag op dit persmoment te tonen waar we als Provincie voor staan.

Als Provincie gaan we samen met onze partners voor een gemeenschappelijk doel en nemen we met het oog op deze doelstelling gezamenlijk initiatief.

Hier vandaag zijn onze partners het Regionaal Technologisch Centrum (kortweg RTC) West-Vlaanderen en VOKA West-Vlaanderen. Met RTC hebben we al een jarenlange heel intensieve en structurele samenwerking rond STEM. We nemen gezamenlijk initiatief op vlak van studiedagen, vorming, webinars, ... met het oog op het professionaliseren van de leerkracht binnen dit domein. Met VOKA hebben we een beperktere ad hoc samenwerking, maar we willen dit graag  intensifiëren. Zo willen we naar aanleiding van de leerstoel die VOKA aan Ugent gaf in het kader van studie-oriëntering zeker de hand reiken en samenwerken waarbij we onze expertise en ons netwerk in West-Vlaanderen graag inbrengen.

Ons groot gemeenschappelijk doel is de West-Vlaamse jongeren vandaag zoveel mogelijk kansen bieden met het oog op een stevige positie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.  

En dat betekent voor ons kansen bieden onder andere door middel van een correcte studie-oriëntering. We zien als Provincie vooral hier werk op het vlak van STEM. Het is jaren een prioriteit van vele partners en dat spreek ik zowel over de Vlaamse overheid, de koepels, individuele scholen, ...

Maar we merken dat er nog werk aan de winkel is. We hebben goeie leerkrachten nodig die zich professionaliseren zodat zij hun kinderen goed en onderbouwd kunnen laten proeven van STEM. Enkel op die manier kunnen leerlingen goesting krijgen in een wetenschappelijke of technische richting waar ze ook de talenten voor hebben. Want het is vooral een combinatie van goesting en talenten... Die talenten en goesting moeten, zoals ik zei, wakker worden gemaakt door een sterk opgeleide leerkracht. En net daar proberen we vanuit de Provincie ism het RTC, maar ook met de hogescholen, koepels en anderen ons steentje bij te dragen.

Vanuit ons provinciaal onderwijsbeleid willen we net zoals VOKA aangeeft in het een maand geleden verspreide persartikel, ‘dat goed onderwijs een absolute prioriteit is. Daarbij mag rendements- en kwaliteitsdenken geen taboe zijn. Dat is immers de essentie van goed beleid', quid VOKA -met mijn excuses dat ik even jullie woorden steel- dit toont alleen maar nog meer aan dat we voor hetzelfde staan. We moeten inderdaad verder werken aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Maar we moeten er zeker af en toe eens bij stil staan dat er ook veel kwaliteit is in onze Vlaamse, meer specifiek onze West-Vlaamse scholen. En dit is wat we met het initiatief van het Europees STEM-label willen aantonen. We hebben veel potentieel in West-Vlaanderen dat zich ook op Europees vlak kan meten.

De vier scholen die hier vandaag het STEM-label uitgereikt krijgen, krijgen niet alleen een schouderklop van VOKA, het RTC en de Provincie. Neen, ze krijgen een bravo van een Europees erkend netwerk. En ze nemen het engagement door dit label te aanvaarden om nog verder te werken aan de kwaliteit van hun onderwijsaanbod en -infrastructuur. Ze engageren zich hiermee dat ze op basis van een actieplan hun kwaliteitsvol STEM-onderwijs nog willen verbeteren. Ze stappen in een lerend netwerk en zullen inzetten op intensere samenwerking met bedrijven.

We nemen een mooie start met deze vier scholen en we hopen als Provincie dat we samen met VOKA en het RTC de volgende jaren op zijn minst elk jaar evenveel scholen aan het lijstje die het label behaalden kunnen toevoegen.

Ik wens als afsluiter de vier scholen van harte te feliciteren met deze prestatie en te zeggen dat we als Provincie zullen blijven inzetten op dit thema, samen met onze partners in het ruime West-Vlaamse onderwijsveld want ik blijf ervan overtuigd dat we met alle acties die we samen nemen de kwaliteit van het STEM-onderwijs en het aantal STEM-leerlingen in West-Vlaanderen steeds meer de goeie richting zal uitsturen.

 Vier West-Vlaamse scholen behalen het Europees STEM school label   Vier West-Vlaamse scholen behalen het Europees STEM school label   Vier West-Vlaamse scholen behalen het Europees STEM school label