Westtoer organiseert nieuwe begeleiding van toeristische ondernemers


Het Europees project Toeristische Businessmodellen Booster is met een jaar verlengd. In deze bijzondere tijden gaan toeristische ondernemers meer en meer op zoek naar nieuwe invalshoeken. Sedert 2020 hebben bijna 100 West-Vlaamse logiesuitbaters en café/restaurantuitbaters een beroep gedaan op deze begeleiding.

Het begeleidingstraject Businessmodellen Booster van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is relevanter dan ooit en biedt nieuwe kansen om zich te oriënteren. De herpositionering, het aantrekken van nieuwe markten, een sterke profilering en gerichte marketing en communicatie zijn  belangrijke aspecten. Dankzij dit Europees project kunnen logiesuitbaters, café/restaurantuitbaters en musea/attracties uit West-Vlaanderen gratis hun ideeën aftoetsen met experten en zo hun onderneming een extra stimulans geven. Er is advies op vlak van marketing, financiën, management en HR. Extra aandacht wordt besteed aan duurzaam ondernemen.

Ook in de voorbije moeilijke maanden hebben experten tal van toeristische ondernemers geholpen op het vlak van management, financieel advies, marketing en duurzaamheid. De klankbordsessies werden vanaf het najaar 2020 online georganiseerd. Toen namen al 43 ondernemers deel aan het traject. De coaching gebeurde ter plaatse of online. Ook dit voorjaar hebben al 52 West-Vlaamse toeristische ondernemers beroep gedaan op de begeleiding.

Dankzij de verlenging van het project tot eind maart 2022 kan Westtoer tal van toeristische ondernemers blijven steunen en begeleiden. Met de nieuwe oproep kunnen geïnteresseerden zich nog tot 20 juni 2021 inschrijven voor de extra trajecten. Het project Toeristische Businessmodellen Booster is een samenwerking tussen verschillende partners. Mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincie West-Vlaanderen.

Alle info en voorstellingsfilmpje: https://corporate.westtoer.be/nl/BMB-traject

 Westtoer organiseert nieuwe begeleiding van toeristische ondernemers