Definitieve vaststelling PRUP 'Bedrijventerrein Menen-Wervik'


Historiek PRUP Menen/Wervik
Omdat er nood is aan een regionaal bedrijventerrein voor ‘het kleinstedelijk gebied Menen', en ‘het economisch knooppunt Wervik', werd in het PRUP ‘Menen West' een oppervlakte van zo'n 70 ha voorzien voor een regionaal bedrijventerrein. Dit plan werd in 2014 vernietigd door de Raad van State.

Om voldoende aanbod aan regionaal bedrijventerrein te kunnen voorzien in de regio, ging de Provincie in 2015, samen met de steden Menen, Wervik en Wevelgem op zoek naar nieuwe geschikte locaties.

Aanpassingen naar aanleiding van het openbaar onderzoek
Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp-PRUP door de provincieraad op 24 september 2020, liep het openbaar onderzoek van maandag 12 oktober tot en met vrijdag 11 december.

Naar aanleiding van dit onderzoek werden 5 adviezen en 60 bezwaren ingediend.

De adviezen en bezwaren werden behandeld door de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) waarop de nodige aanpassingen zijn aangebracht.

De belangrijkste aanpassingen na het openbaar onderzoek zijn:
- Er werd in de groenbuffer een zone van 20 meter langs de tuinen van het woongebied afgebakend. Deze zone is niet toegankelijk is voor het publiek. Daarnaast werden ook de voortuinen van twee bestaande woningen bestemd tot woongebied
- In de stedenbouwkundige voorschriften werden extra elementen toegevoegd die de overlast van het nieuwe bedrijventerrein moeten beperken; zoals een preventieve geluidstudie, het verbod van transport in open lucht van stuivende stoffen en maatregelen in verband met lichtvervuiling.
- een minimum verhouding van 60 % voor regionale bedrijven
- de mogelijkheid om gebundeld ondergronds parking te voorzien

Vervolg van de procedure
Na de definitieve vaststelling door de provincieraad worden de plannen aan de Vlaamse Regering overgemaakt, die beschikt vervolgens over een termijn van 30 dagen om het PRUP al dan niet te schorsen. Het PRUP treedt in werking 14 dagen na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

De volledige plannen zijn na de definitieve vaststelling te consulteren op de website.

www.west-vlaanderen.be/BedrijventerreinMenenWervik 

 Definitieve vaststelling PRUP 'Bedrijventerrein Menen-Wervik'