Erfgoedfabriek lost decennialange nood in voor musea Brugse regio


De realisatie van de Erfgoedfabriek langs de Kleine Pathoekeweg in Brugge is een verlaat effect van het provinciale depotbeleid van de jaren 2007-2017. Na een onderzoek naar de depotbehoeften bij musea en andere erfgoedcollectiehouders in West-Vlaanderen bleken de noden zeer groot te zijn, zodat de Provincie ondersteunende maatregelen genomen heeft. Naast het aanstellen van 2 depotconsulenten (één voor registratie en één voor conservering), trok het provinciebestuur ook een groot budget uit voor de ondersteuning van de bouw van regionale depotgebouwen verspreid over de provincie West-Vlaanderen: in Ieper, Kortrijk en Brugge.

Deze lange-termijnvisie werd doorkruist door de beslissing van de Vlaamse overheid om de provincies af te slanken, waaronder ook de bevoegdheid cultuur. De provinciale dienst Cultuur, die het depotbeleid uitrolde en opvolgde, werd vanaf januari 2018 overgenomen door de Vlaamse overheid.

Het depotproject voor de zuidelijke Westhoek werd in 2017 gerealiseerd onder de naam ‘De Potyze' en dit op provinciale gronden in Ieper. Revolutionair was toen de toepassing van het zgn. Deense model, waarbij er niet geïnvesteerd werd in een gesofisticeerde klimaatregeling, maar het concept toegepast is van een supergeïsoleerd gebouw en niet-geïsoleerde vloerbedekking met een bijsturing van de luchtvochtigheid.

Een jaar later opende ‘Trezoor', het regionale depot van de regio Kortrijk de deuren, ook met een substantiële provinciale steun. Ook daar is het principe van het Deense model toegepast. De eerste resultaten na enkele jaren van actieve depotwerking blijken alvast succesvol. Dit blijkt onder andere uit het stabiele klimaat in het depot het hele jaar door, zomer en winter, wat een grote bekommernis was voor de erfgoedcollecties.

En de Provincie houdt nu ook woord voor het depotproject ‘De Erfgoedfabriek' voor de regio Brugge. Een belangrijk aspect, en tegelijk een voorwaarde voor provinciale steun, is ook dit erfgoeddepot het regionale bereik en de diversiteit aan collecties. Musea Brugge hadden al jarenlang een traditie van kwalitatief depotbeheer van de ruime kunstcollecties van de alom gekende musea zoals Groeninge, Gruuthuse en Sint-Janshospitaal. Naast andere depotbehoeften van minder gekende collecties zoals volkskundige en archeologische, is het ook de bedoeling om allerlei vormen van collecties uit de ruimere regio in het regionale depot op te nemen. Zo kunnen tegelijk ook de erfgoeddepot-behoeften van gemeenten en kerkbesturen rond Brugge gelenigd worden in een professioneel depotbeheer.

De provincie West-Vlaanderen bewijst hiermee, samen met de centrumsteden, een lange-termijnvisie te kunnen volhouden en het lastige traject van erfgoeddepots samen tot een goed einde te kunnen brengen. Ook in dit nieuw erfgoeddepot zullen zowel roerend erfgoed van musea en heemkringen (zgn. cultureel erfgoed) als archeologische vondsten en onderdelen van kerkinterieurs een onderdak vinden in optimale bewaaromstandigheden.

Klik hier voor meer info over ‘De Erfgoedfabriek' in Brugge, waarvan de opening eind volgend jaar is voorzien! 

 Erfgoedfabriek lost decennialange nood in voor musea Brugse regio