Financiële ondersteuning voor 61 toeristische spelers uit de private sector


"Vanmiddag stelden we op Domein Polderwind te Zuienkerke één van de projecten voor: slapen in een tent op een vlot! Deze logiesformule brengt jou weer dichter bij natuur en rust. Met een kano vaar je tot aan een vlot op de vijver, waar je kunt verblijven en overnachten. Eén hut aan de oever is rolstoeltoegankelijk", zegt Sabien.

"Alle projecten beogen een nieuwe of verbeterde versie van het aanbod. Dit kan een project zijn waarmee de zaak extra beleving biedt aan zijn gasten of een project dat een duurzame ontwikkeling en een kleinere ecologische voetafdruk van de onderneming beoogt. Ook belangrijk is dat het om een geïntegreerd en coherent concept gaat, en dat het project uniek is voor de bestemming."

De ondersteuning kadert binnen het Provinciaal Reglement voor de Toeristische Impulsen in West-Vlaanderen. De eerste oproep binnen dat reglement betrof ‘transitiesteun n.a.v. de coronacrisis': 270 begunstigden kwamen in aanmerking voor een bedrag van 900.000 euro. Na de ondersteuning van ‘toeristische spelers uit de private sector', zullen in het najaar ook nog subsidies voor ‘optimalisatie toeristisch onthaal', ‘belevingsconcepten bij musea & attracties' en ‘realisatie recreatieve hotspots' worden verleend. Alle projecten bieden telkens een belangrijke meerwaarde voor het toerisme in West-Vlaanderen!

 Financiële ondersteuning voor 61 toeristische spelers uit de private sector  Financiële ondersteuning voor 61 toeristische spelers uit de private sector