Provincie West-Vlaanderen en Westtoer steunen 106 toeristische ondernemers met 1,8 miljoen euro


Het Vlaams Stimulusprogramma speelt in op de verminderde cashpositie van de toeristische ondernemingen, die bijzonder hard getroffen zijn door de crisis. Hierdoor zijn er weinig of geen beschikbare reserves voor investeringen op korte of middellange termijn. Deze investeringen zijn echter cruciaal voor de concurrentiepositie van de toeristische sector. De middelen moeten dienen om te investeren in gezondheidsmaatregelen, ecologische duurzaamheid, digitalisering en professionalisering.

Na de toekenning van het steunbudget op Vlaams niveau, beslisten we om bijkomend budget vrij te maken. Het betreft een uniek financieringsmechanisme, dat bestaat uit 75% renteloze lening en 25% subsidie. De renteloze lening moet vanaf 2024 terugbetaald worden. Hierdoor krijgen een groot deel van de aanvragers, die niet geselecteerd werden door Toerisme Vlaanderen, toch nog een ondersteuning.

Maar liefst 429 West-Vlaamse toeristische ondernemers dienden een aanvraag in bij Toerisme Vlaanderen. 113 van hen kregen groen licht na een grondige beoordeling. Met het West-Vlaams luik van het programma ondersteunen we bijkomend nog eens 106 ondernemers.

Verdeling van de steun per regio:

- Brugse Ommeland: 33 (waarvan 24 uit Brugge)

- Kust: 29- Leiestreek: 15

- Westhoek: 31

Verdeling van de steun per type onderneming:

- Hotels: 40

- B&B's: 22

- Vakantiewoningen: 29

- Kampeerterreinen: 3

- Private attracties: 12

Succes aan alle toeristische ondernemers!

 Provincie West-Vlaanderen en Westtoer steunen 106 toeristische ondernemers met 1,8 miljoen euro