West-Vlaams partnerschap 'Levenslang Leren' schiet uit de startblokken


Jaarprogramma
Om alle uitdagingen het hoofd te bieden, zet het partnerschap vanaf het najaar de schouders onder een jaarprogramma, met o.a. een campagne voor meer ‘leergoesting', een jaarlijks event rond ‘Levenslang Leren', sessies voor professionele, het delen van kennis, data en expertisen, en overleg met het recent opgerichte Vlaams partnerschap ‘Levenslang Leren' met oog op afstemming en samenwerking.

Project met verschillende partners
De Provincie ondersteunt projecten op het vlak van flankerend onderwijsbeleid en bestrijdt het groeiend probleem van ongeletterdheid. TUA West zet mee de schouders onder de ontwikkeling van maar liefst 10 nieuwe postgraduaten en ma-na-ma's in de provincie komend jaar. Huis van Leren begeleidt op jaarbasis meer dan 1.200 mensen naar opleiding en training. POM West-Vlaanderen investeert in up-to-date opleidingsinfrastructuur en educatieve technologie.

Ambities
De initiërende partners reiken voor de realisatie van hun toekomstige ambities de hand naar diverse partners.

De Provincie wil levenslang leren in het West-Vlaamse DNA krijgen en van onze provincie een lérende provincie maken. Een provincie waarin levenslang leren een natuurlijke reflex is, en geen opgave. Zodat iedereen in West-Vlaanderen kan bijblijven in zowel leven, werk als maatschappij.

TUA West versterkt het onderzoek en hoger onderwijs, stemt samen met haar partners het opleidingsaanbod af op het economisch weefsel en bevordert de samenwerking tussen het hoger onderwijs en ondernemingen.

Huis van het Leren wil gratis, individuele leerloopbaanbegeleiding op maat voorzien voor alle West-Vlamingen met leervragen en wil via samenwerking komen tot een toegankelijk opleidingsaanbod.

POM West-Vlaanderen wil de digitale competenties van de werknemers versterken, inzetten op werkplekleren op maat van de kmo's, en investeren in een modern en toekomstgericht opleidingsaanbod, met bijzondere aandacht voor  de Westhoek (waar het aanbod omwille van de lage bevolkingsdichtheid steeds meer onder druk komt te staan).

 West-Vlaams partnerschap 'Levenslang Leren' schiet uit de startblokken  West-Vlaams partnerschap 'Levenslang Leren' schiet uit de startblokken  West-Vlaams partnerschap 'Levenslang Leren' schiet uit de startblokken