Gloednieuw kampeerautoterrein in Veurne met belangrijke toeristische meerwaarde


Groene oase met alle noodzakelijke voorzieningen

Het terrein wordt ook een groene oase. De struiken en bomen worden in november en in het voorjaar aangeplant. Er worden 19 boswilgen en 2.759 stuks plantgoed, met name hagen, aangeplant over een lengte van bijna 2 km. De parkeervakken bestaan uit grasbetontegels die de groene omgeving accentueren. Er is maximaal rekening gehouden met duurzame oplossingen: het terrein is gedraineerd, er is een wadi om het overtollige water op te vangen en vertraagd af te voeren via een infiltratiegracht en een overloop naar de polderwaterloop.

Het kampeerautoterrein is uitgerust met alle noodzakelijke voorzieningen die het de toerist extra comfortabel maken: ruime parkeervakken, individuele elektriciteitsvoorziening, accentverlichting, wifi, waterbevoorrading, gescheiden afvalinzameling, een loospunt voor afvalwater, toegangscontrole, een betaalterminal, camerabewaking, openbare toiletten en douches.

Kampeerautotoerisme in de lift

Het kampeerautotoerisme zit al jaren in de lift en heeft nog een extra boost gekregen door de coronacrisis. Het is één van de snelst groeiende vormen van kampeertoerisme in Vlaanderen. Ook de verkoop van kampeerauto's neemt de laatste jaren enorm toe.

Vrijheid en comfort zijn belangrijke redenen waarom een toerist kiest om te reizen per camper. Ze willen tijdens hun vakantie graag rondtoeren en zowel bekende als onbekende plekjes ontdekken. Met hun kampeerauto kunnen ze snel beslissen om er even op uit te trekken. Vaak gaan ze voor 2 tot 4 dagen op pad en bezoeken ze hierbij verschillende kampeerautoplaatsen, ook in de Westhoek. We merken in onze onderzoeksresultaten op dat deze toeristen in de Westhoek ook snel de link maken met de kust en dan ook een bezoekje aan de kust op hun programma zetten.

De kampeerautotoeristen zorgen voor een belangrijke economische return voor de steden en dorpen in de Westhoek en vooral ook voor de lokale handelaars, hoeve- en streekproducenten en meer. Maar ook omgekeerd merken we dat steeds meer lokale ondernemers inspelen op de kampeerautotoerist door bijvoorbeeld het aanbieden en leveren van een streekontbijt. Meer kampeerautotoeristen resulteert ook in meer vraag naar overnachtingsplaatsen. Westtoer stelde reeds een aantal jaren geleden vast dat het aantal overnachtingsplaatsen de vraag niet meer volgde.

Daarom investeerden de provincie West-Vlaanderen en Westtoer, met het provinciaal reglement voor toeristische impulsen in West-Vlaanderen dat in 2016 door de provincieraad werd goedgekeurd, fors in infrastructuur met een specifieke oproep voor de aanleg van kampeerautoplaatsen. Deze oproep heeft geleid tot de goedkeuring van maar liefst 14 dossiers voor de aanleg van nieuwe kampeerautoplaatsen in West-Vlaanderen. In totaal zullen meer dan 230 nieuwe kampeerautoplaatsen gerealiseerd worden in de provincie, waarvan 34 plaatsen in het Camperpark in Veurne.

Praktisch

Kampeerders kunnen vooraf digitaal een plaats reserveren en betalen zodat ze zeker zijn van een overnachtingsplaats. Dat kan via www.camperpark.veurne.be/ . De tarieven zijn seizoensgebonden en schommelen tussen 14 en 18 euro per dag, inclusief btw en gebruik van alle voorzieningen. 

 Gloednieuw kampeerautoterrein in Veurne met belangrijke toeristische meerwaarde