School trekt kaart van emotionele intelligentie en zet leerlingen in bij sociale organisaties


De VMS is een ASO-school waar de focus grotendeels op theorie ligt. Maar de school wil hun leerlingen meer bieden ter voorbereiding van hun verdere studies en leven. "Ook de zogenaamde soft skills zoals communicatieve vaardigheden, empathie tonen, jezelf kunnen motiveren en beheersen en het kennen van de eigen talenten en die ook inzetten ten voordele van de maatschappij zijn heel belangrijk voor hun toekomst ", vertelt directeur Nele Goethals in ‘Het Laatste Nieuws'.

"Die komen nog te weinig aan bod in het klassieke onderwijs, hoewel onderzoek aantoont dat succesvolle  mensen zich net met deze vaardigheden onderscheiden van anderen. Al jaren organiseren we onze Awareness Day waarop de leerlingen aan het werk gaan bij een sociale organisatie. Hier wilden we breder op inzetten. Toen de provincie West-Vlaanderen vorig jaar een projectoproep voor flankerend onderwijs uitschreef was dit het zetje dat we nodig hadden om ons idee verder te concretiseren en structureel in te bouwen in het aanbod van de school."

Zelf aan de slag

Het resultaat is ‘De VMS als GPS' die de leerlingen uit het vijfde jaar sinds dit schooljaar kunnen kiezen als keuzevak. "In september krijgen de leerlingen een cursus over emotionele intelligentie die ze deels zelfstandig verwerken", licht coördinator Virginie Buyse toe.

"Vervolgens staan we stil bij een tiental thema's zoals armoede, migratie, jeugdwerk, milieu,... Bedoeling is dat de leerlingen zelf beseffen tot welke thematiek ze zich meest aangetrokken voelen en vervolgens contact leggen met een passende organisatie waarvoor ze zich willen engageren. Tijdens het 2e trimester gaan ze effectief een 20-tal uren bij die organisatie aan de slag. Ze kunnen bijvoorbeeld een huistaakbegeleiding opstarten voor kinderen die problemen ervaren op school, gesprekken voeren met eenzame ouderen, helpen bij het maken van een website voor een vzw,... Tijdens het derde trimester is er tijd voor reflectie. Toetsen en examens zijn er niet, want we willen niet nog een theoretisch vak toevoegen aan het pakket, maar we hopen vooral dat onze leerlingen op emotioneel vlak groeien."

Meerwaarde

13 van de 90 vijfdejaars kozen dit jaar voor het nieuwe keuzevak. "Ik was onmiddellijk geprikkeld door de insteek: groeien als persoon in de samenleving", getuigt leerlinge Marith Van Cauwenberghe. "Ik vind het leuk om anderen te helpen en kennis te maken met het echte leven. Hoewel we pas enkele weken gestart zijn, ben ik nu al verrast door m'n eigen talenten die ik ontdekte."

12 externe partners engageerden zich voor dit schooljaar. Onder hen zorgboerderij De Passchhoeve in Passendale die in dagbesteding voor personen met een beperking voorziet. "Ik vond ‘De VMS als GPS' direct heel waardevol, een meerwaarde voor velen", duidt Mieke Vandendriessche haar engagement. "De leerlingen zullen bij ons kennismaken met het concept dagbesteding en zelf de handen uit de mouwen kunnen steken. Voor ons zelf is het interessant dat ze met een kritische blik onze werking bekijken en feedback geven. Voor de mensen die dagbesteding volgen is het tot slot leuk dat er nieuwe gezichten over de vloer komen die ze kunnen vertellen en tonen wat ze precies bij ons doen."

Foto: Stefaan Beel 

  

Lees hierna het woordje van Sabien tijdens het persmoment:

Goeieavond iedereen,

Vooreerst uiteraard proficiat met de realisatie van jullie project. Dank aan de coördinator voor de duiding en de getuigen voor hun boeiend verhaal.

Over corona is al veel gezegd. Dat het afgelopen anderhalf jaar ook voor het onderwijsveld niet gemakkelijk was: in de eerste plaats voor de leerlingen, maar ook de leerkrachten, het ondersteunend personeel, enz. Maar laat ons op deze feestelijke avond vooral positief vooruitkijken!

Graag heb ik het nog even kort over de verschillende initiatieven, die we met de Provincie nemen op het vlak van flankerend onderwijs. Een moeilijk woord om te zeggen dat onze acties een aanvulling zijn bij het beleid op Vlaams niveau, want Vlaanderen is uiteraard in eerste instantie bevoegd.

Onze belangrijkste beleidsdoelstellingen:

1.     We willen ons steentje bijdragen aan het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom. Als we de cijfers op Vlaams niveau bekijken, dan blijkt maar liefst 11,9% van de leerlingen ongekwalificeerd uit te stromen. In West-Vlaanderen ligt het net onder de 10%, maar ook dat cijfer ligt veel te hoog. Met het Provinciebestuur ijveren we er -samen met vele partners- voor dat alle West-Vlaamse jongeren met een diploma de school verlaten. Want een diploma biedt nog steeds de grootste en beste kansen op een goeie job.

2.     Daarnaast focussen we ons op een betere afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Jongeren, die de schoolbanken verlaten met een diploma, moeten de nodige kwalificaties hebben om op de arbeidsmarkt goed te functioneren. Natuurlijk hebben we hierbij extra aandacht voor de meest kwetsbare leerlingen.

We nemen binnen die doelstellingen bijvoorbeeld initiatief op vlak van duaal leren. Het net opgerichte steunpunt duaal leren heeft als doel de instroom van leerlingen in het duaal leren te verhogen. Het verhoogt de slaagkansen voor bepaalde leerlingen de slaagkansen. Heel wat ondernemingen in onze provincie bieden jongeren de kans om enkele dagen per week praktijkervaring op te doen. Duaal leren zit in de lift. Vorige week meldde Syntra West nog dat er een stijging van ruim 30% kunnen noteren!

Daarnaast nemen we samen met het RTC (Regionaal Technologisch Centrum) West-Vlaanderen allerhande initiatieven op vlak van STEM. We plaatsen op die manier de technische opleidingen in het daglicht. Ze moeten als een positieve studiekeuze worden aanzien. Het behalen van een technisch diploma zet veel deuren open voor onze jongeren.

We nemen niet alleen eigen initiatieven. We willen onze doelstellingen ook bereiken door projecten van scholen en andere initiatiefnemers te ondersteunen. Dat doen we met ons reglement flankerend onderwijs. In de afgelopen 7 à 8 jaar kregen reeds een 80-tal projecten provinciale steun.

Belangrijke criteria binnen het reglement zijn het inzetten op de beleidsthema's die ik net toelichtte. We beschouwen projecten ook als innovatief wanneer ze ‘good practices' bevatten, die kunnen worden toegepast in andere scholen en organisaties. We helpen darabij graag als Provincie. Dat zijn net twee criteria waarop het project de VMS als GPS, dat in het najaar van 2020 werd ingediend, volgens de commissie heel hoog scoort.

De deputatie heeft het advies van de commissie gevolgd en heeft ze aan deze school een bedrag van 19.393,30 euro toegekend voor dit project, dat maatschappelijk engagement en burgerzin koppelt aan welbevinden. Er is een duidelijke visie, zowel vanuit de school als vanuit het engagement van de partners en de leerlingen.

Het project leunt nauw aan bij het sociaal netwerk in Roeselare en heeft oog voor de arbeidsmarktcompetenties. Het aansluiten bij het netwerk van de stad of omgeving waar de school zich bevindt, vind ik bijzonder waardevol. De school mag inderdaad geen eiland zijn. Het is waardevol linken te zoeken met de buurt, de stad, de samenleving, ...

De leerlingen werden uitgedaagd voor vrijwilligerswerk bij organisaties en bedrijven in de omgeving. Dat is wonderwel gelukt, proficiat! Het levert voor de leerlingen een gigantische meerwaarde, niet alleen voor hun toekomstige carrière maar ook voor persoonlijk leven. De competenties  en attitudes die ze op die manier kunnen verwerven en verbeteren, zijn van onschatbare waarde. De nieuwe kijk, inbreng, ... van jullie leerlingen zal óók voor de organisaties leerrijk zijn.

Ik wens jullie een dikke proficiat en veel succes met de verdere uitrol van het project.

 

 School trekt kaart van emotionele intelligentie en zet leerlingen in bij sociale organisaties